Details

  • Type: Press release
  • Date: 2013-09-30

Sverige i täten på globalt förändringsindex 

Sverige hamnar på andra plats när KPMG rankar 90 länders förmåga att hantera kriser och omvälvningar i form av exempelvis naturkatastrofer, globalisering och klimathot. Starkt civilsamhälle, trygghetsnät och jämställdhet bidrar till Sveriges höga placering.

KPMG:s Change Readiness Index (CRI) är utvecklat tillsammans med Oxford Economics. Det jämför 26 komponenter över tre delar; näringslivets, statens och civilsamhällets förändringsförmåga. Sverige hamnar totalt sett på andra plats efter Singapore och före länder som exempelvis Tyskland, Japan och Australien.


”Att Sverige hamnar på andra plats kan tolkas som att vi har goda möjligheter att hantera framtidens utmaningar och risker. En hög nivå av jämställdhet och ett starkt civilsamhälle är exempel på sådant som bidrar till denna höga placering”, säger Leif Waller, partner på KPMG Sverige, och ansvarig för KPMG:s utbildningsprogram i tillväxtländer.

De länder som rankas högt i studien är inte nödvändigtvis länder med högst BNP. Toppländerna visar på en mångfald vad gäller geografiskt läge samt storlek men gemensamt är kvaliteter som dynamiskt näringsliv, en välutbildad befolkning, ett starkt civilsamhälle och stabila statliga institutioner. Låginkomstländer, som Panama och Filippinerna placerade sig exempelvis ovan höginkomstländer som Italien och Polen.


”Förändringstakten hos vår omvärld ökar allt snabbare och ett lands benägenhet att hantera förändringar blir mer och mer central i utmaningen att bygga ett hållbart samhälle. Detta index är ett verktyg som kan bidra till att fatta mer välinformerade beslut, för att lägga mer fokus på andra områden än ekonomiskt tillväxt” säger Leif Waller, partner på

KPMG Sverige, och ansvarig för KPMGs utbildningsprogram i tillväxtländer.


På kpmg.com/changereadiness presenteras ett online-verktyg med möjlighet att närmare studera indexet.

2013 års Change Readiness Index bygger på input från över 500 intervjuer samt mer än 70 data-variabler från källor som World Economic Forum, World Bank, Economist Intelligence Unit, World Health Organization och UNESCO.


Högst rankade länderna i KPMG:s Change Readiness Index 2013
1. Singapore
2. Sverige
3. Qatar
4. Nya Zeeland
5. Tyskland
6. Israel
7. Japan
8. Saudiarabien
9. Australien
10. Storbritannien
11. Chile
12. USA
13. Taiwan
14. Sydkorea
15. Frankrike
16. Thailand
17. Litauen
18. Filippinerna
19. Panama
20. Kazakstan

 


För mer information, vänligen kontakta:
Leif Waller, partner Risk Consulting, KPMG, tel: 070- 585 91 15, leif.waller@kpmg.se
Maria Bucher, presskontakt KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se