Details

  • Type: Press release
  • Date: 2013-09-04

Susann Lundström utsedd till en av de ledande momsrådgivarna i Sverige 

International Tax Review har utsett Susann Lundström, KPMGs VAT-partner, till en av de marknadsledande rådgivarna på momsområdet i Sverige. Detta framgår av publikationen Indirect Tax Leaders – The comprehensive guide to the world’s leading indirect tax advisers.

Utnämningen baseras på utvärdering av externa nomineringar, feedback från kunder och konkurrenter och vad Susann har uppnått på marknaden. Även Peter Iwarsson och Joachim Broberg, från KPMG, omnämns i publikationen.


International Tax Review är det ledande magasinet i skattebranchen i världen.


Läs mer om utnämningen

 

Läs mer om våra tjänster inom punktskatter