Details

  • Type: Press release
  • Date: 2013-10-25

Omvärlden närmar sig Sveriges marginalskatter 

Sverige har fortfarande den högsta marginalskatten av alla industriländer men länder som Finland, Spanien och Slovenien närmar sig svenska nivåer. Enligt en sammanställning från KPMG har nio länder höjt skatterna för höginkomsttagare det senaste året medan bara fyra har sänkt.

Jobbskatteavdrag och andra skattesänkningar har gjort att skattetrycket på förvärvsarbete har minskat i Sverige under de senaste åren. Däremot gör värnskatten att Sverige står stadigt i toppen inom OECD-länderna när det gäller marginalskatt, det vill säga den skatt som en höginkomsttagare betalar på den sist intjänade lönekronan. Sverige och Danmark har länge haft högst marginalskatt i världen men på senare år fått konkurrens i skattetoppen.

– Många länder måste sanera sina statsfinanser i spåren av finanskrisen och då ses skattehöjningar för höginkomsttagare som nödvändiga. Även om höjningarna ofta ger begränsade intäkter till statskassan anses de vara politiskt nödvändiga för att få acceptans för exempelvis bidragssänkningar som drabbar låginkomsttagare hårt, säger Tina Zetterlund, chef för verksamhetsområdet Skatt på KPMG.


Bland annat är Indien på väg att höja inkomstskatten med 10 procentenheter på inkomster över en miljon Rupee (cirka 110 000 SEK). I USA har den högsta federala skattesatsen höjts från 35 till 39,6 procent och Slovenien noterar den största höjningen; från 41 till 50 procent. Tjeckien har infört en tillfällig Solidaritetsskatt om 7 procent på inkomster som överstiger motsvarande 450 000 SEK.


– I Tjeckien och vissa andra länder påminner de höjda inkomstskatterna om den svenska värnskatten, som ju infördes som en krisskatt för 20 år sedan men senare fått permanent karaktär, säger Tina Zetterlund.

KPMG kartlägger varje år inkomstskatter i över 100 länder. Mellan 2003 och 2009 var den globala tendensen att inkomstskatterna sjönk, men därefter har trenden brutits och marginalskatterna i stället rört sig uppåt. Mellan 2012 och 2013 steg den genomsnittliga marginalskatten i studien med 0,3 procentenheter till 29,2 procent. Bland OECD-länderna är snittet 41,49 procent. Det senaste året har marginalskatterna höjts i Armenien, Danmark, Egypten, Finland, Israel, Luxemburg, Portugal, Slovenien och USA. Däremot har Grekland, Island, Lettland och Storbritannien sänkt marginalskatterna.

Jämför själv olika länders marginalskatter i KPMG:s databas www.kpmg.com/taxrates.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Tina Zetterlund, verksamhetsområdeschef KPMG Skatt, tel. 08-723 92 84, tina.zetterlund@kpmg.se
Maria Bucher, presskontakt KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se