Details

  • Type: Press release
  • Date: 2013-12-16

Ny vd och styrelseordförande i KPMG 

George Pettersson har utnämnts till verkställande direktör i KPMG. George är 49 år och har varit anställd i KPMG sedan 1988. Han är bl a revisor i Sandvik, Skanska, Lundbergs, Holmen och Hufvudstaden, samt ledamot i Rådet för finansiell rapportering.

George har tidigare suttit i styrelsen för branschorganisationen FAR och var KPMG:s styrelseordförande 2012-2013.
”KPMG har bra förutsättningar att växa de närmaste åren”, kommenterar George Pettersson. ”Jag kommer att fokusera på tillväxt och effektiviseringar i vår verksamhet. KPMG:s styrkor är företagets engagerade medarbetare, den starka kundbasen och vårt internationella nätverk som samlat ger oss unik tillgång till kompetens”.

 

 

Till ny styrelseordförande har valts Anders Malmeby. Anders är 58 år och har arbetat i KPMG sedan 1981. Bland Anders revisorsuppdrag finns bl a Boule Diagnostics, Concentric, East Capital Explorer, Bankgirocentralen och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Anders har tidigare varit ordförande i FAR samt ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

 

”KPMG är ett kunskapsintensivt företag med en stolt historia”, säger Anders Malmeby. ”Vi lever i förändringens tider med många utmaningar och möjligheter i revisionsbranschen. Jag ser fram mot att i rollen som styrelseordförande fortsätta bidra till KPMG:s utveckling inom samtliga verksamhetsområden: revision, rådgivning och skatt.”

 

För mer information, kontakta gärna:
Lotta Fogde, tf kommunikationsdirektör, lotta.fogde@kpmg.se, 072-992 06 31