Sverige

Details

  • Type: Press release
  • Date: 2013-09-05

KPMG M&A Predictor: ”Stark höst för bolagsaffärer” 

Vi har förutsättningar i marknaden som gör att företagsaffärerna tar fart på allvar. Det är KPMG:s prognos för M & A-hösten 2013. Industri och råvaror hör till två av de hetaste sektorerna enligt M&A Predictor.

KPMG tar regelbundet temperaturen på marknaden för företagsaffärer. Den senaste studien visar en ökad riskaptit i marknaden som tillsammans med ökad förvävskapacitet hos företagen pekar mot fler bolagsaffärer i höst.

”Den positiva trenden i förvärvsvolymer i Norden som startade för ett år sedan forsätter. De senaste månaderna har vi sett en ökad aktivitet, vilket kommer leda till flera spännande transaktioner under det kommande halvåret, både stora och små. Atlas Copcos förvärv av Edwards Group är jätteintressant och kan inspirera flera industribolag att följa efter”, säger Martin Ericsson på KPMG:s Corporate Finance-avdelning.
Som indikerat av M&A Predictor så tror han på fler bolagsaffärer i verkstadssektorn, men även råvaror och sällanköpsvaror är exempel på branscher där förvärvskapaciteten ökar.


”Vi tror på fler strategiska storaffärer under hösten inom verkstadsindustrin för att öka tillväxten och ge stöd åt de ökande värderingsnivåerna. Välkapitaliserade Autoliv är ett exempel på en trolig köpare”, säger Martin Ericsson.


KPMG M&A-Predictor bygger på prognoser för bland annat skuldsättningsgrad och värdering för 146 av de största svenska börsbolagen. Ett tecken på en ökad riskaptit är att värderingarna av framtida vinster (P/E-tal), ökat med 22 procent på ett år på Stockholmsbörsen. I en internationell jämförelse (M&A Predictor görs även på global nivå) även USA ut som en marknad där riskaptiten ökat mest. Då USA ekonomi vanligtvis vänder snabbare än de i Europa, så är det positivt att indikationerna I M&A Predictor är fortsatt positiva även i Sverige.

Dessutom visar studien att förvärvskapaciteten bland svenska bolag kommer att öka med hela 29 procent över det kommande året. Förvärvskapaciteten bygger på prognoser för bolagens skuldsättningsgrad i förhållande till förväntat rörelseresultat (net dept/EBITDA).


För mer information, vänligen kontakta:

Martin Ericsson, värderingschef på KPMG, 0768-95 43 42, martin.ericsson@kpmg.se

Maria Bucher, presskontakt KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se

 

M&A Predictor