Sverige

Details

  • Date: 2013-03-15

Har du rätt information för att förbereda dig för framtiden? 

Att framgångsrikt leda en verksamhet i en alltmer turbulent och oförutsägbar värld kräver aktuell, tillförlitlig och relevant information. Verktyg för Business Intelligence (BI) har, trots kostsamma investeringar i många organisationer, inte levt upp till löftet att leverera verklig insikt om verksamheten. KPMG har verktygen och modellerna som ger dig såväl analys som rekommendationer för framtiden.

BI-verktygen är kostsamma, svåra att använda och utspridda i organisationen. Informationen är ofta svåråtkomlig, inaktuell och har kvalitetsbrister. Mätetalen är otydligt definierade och inte kopplade till verksamhetens värdedrivare. Användarna är beroende av överbelastade resurser för att få stöd.

Med KPMG som rådgivare kan du förbättra din användning av BI. Våra tjänster är väl etablerade globalt och vi har totalt 2200 rådgivare på området. Ole Arvesen är en av KPMGs BI-experter. Han har lång erfarenhet på området bland annat i ledningspositioner på Hyperion och SAS Institute samt i roller som ekonomichef och controller.

 

– Bolagen är generellt duktiga på att rapportera hur det gått. BI handlar om att analysera varför det gick som det gick, att förstå sin verksamhet och använda kunskapen för att bättre förbereda sig för framtiden. När BI har en tydlig koppling till mål och strategier ökar möjligheten till verklig insikt om verksamheten – genom hela organisationen, säger Ole Arvesen.

 

KPMGs tjänst för BI bygger på ett ramverk som tydliggör hur teknologi och verksamhet verkar tillsammans för att ge organisationen insiktsfull information. Ramverket har utvecklats genom analys av kunder och ser till allt från strategiuppföljning till teknisk infrastruktur. Utvecklingsarbetet genomfördes som ett partnerskap med Cambridge University.


 – Det handlar om att se över hur strategier och mål hänger samman med rapportering, analys och prognoser. Det är en viktig del i den trend där ekonomiavdelningar som vill vara bäst i klassen förflyttar sig från att vara ”score keepers” till att bli ”business partners”. Med andra ord en förflyttning från att informera aktieägare, styrelse och ledning om hur verksamheten går till att informera chefer i affärsverksamheten var de missar sina mål och vilka åtgärder de bör vidta för att korrigera avvikelser och överträffa målen, förklarar Ole.

 

KPMG erbjuder en väl utvecklad modell för att analysera hur mogen en verksamhet är när det gäller BI och där du som kund kan jämföra dig med best practice och marknadsledande användare av Business Intelligence-lösningar. Med stöd av analysen kan vi sedan i samråd lägga en operativ plan för hur du ska utveckla och nå en ny nivå med din användning av BI.

 

Ny rapport om leverantörer och system
KPMG har nyligen färdigställt en rapport om vad stora svenska bolag och organisationer tycker om sina system och leverantörer av BI. Den visar bland annat att ett svenskutvecklat system blev vinnare. Läs rapporten här.

 

Vill du veta mer om KPMGs BI-erbjudande? Kontakta Ole Arvesen, ole.arvesen@kpmg.se, 070 999 85 40.