Sverige

Details

  • Type: Press release
  • Date: 2013-10-24

George Pettersson tillförordnad vd 

Hans Åkervall slutar som vd i KPMG och väljer att återgå till att fokusera på sina kunduppdrag som revisor. Styrelseordförande George Pettersson går in som tillförordnad vd.

Hans har sedan november 2012 lett ett förändringsarbete för att stärka KPMG på marknaden. Arbetet har kommit långt och inneburit bland annat en ny stärkt organisation och en ny affärsstrategi.

- Det har varit ett spännande uppdrag och jag är stolt över det arbete som har gjorts och resultatet i form av den nya organisation och den strategi som vi har tagit fram, säger Hans Åkervall. Jag väljer nu att lämna min plats och återgå till att fokusera på mina kunduppdrag som revisor.


Styrelsen har idag, den 23 oktober,  accepterat Hans Åkervalls önskan om att lämna som vd och fattat beslut om att utse George Pettersson till tillförordnad vd. George kvarstår även som styrelsens ordförande. Styrelsen inleder nu en process för att finna en permanent vd.


- Jag vill tacka Hans för hårt och engagerat arbete under ett år med stora utmaningar, säger George Pettersson. Vår strategi ligger fast. Det innebär fortsatt fokus på kvalitet, kundnytta, affärsmannaskap och ett modernt ledarskap.

 

För mer information, kontakta:
George Pettersson, styrelseordförande och t f vd, tel: 08-7239595
Lotta Fogde, t f kommunikationsdirektör, tel: 08-7239654