Sverige

Details

  • Type: Press release
  • Date: 2013-07-10

Faduma vann både tävling och praktikplats 

Faduma Aden var vinnaren i KPMGs studenttävling Future Challenge. I juni startade hon sin praktikperiod där uppgiften är att titta på förutsättningarna för att etablera ”Islamic Banking” i Sverige.

Det var i februari i år som Faduma Aden, student på Stockholms Universitet, fick nys om KPMGs studenttävling Future Challange. Uppdraget var att lämna ett förslag på hur mångfald kan utveckla KPMG och förstapriset ett internship på Advisory.

 

– Det finns mycket att göra när det gäller mångfald inom svenskt näringsliv. När jag såg KPMGs tävling kände jag direkt att det här var något för mig. Jag tycker att det är fantastiskt att ett företag vågar gå ut och säga att man behöver bli bättre på det här och att man vill utvecklas, säger Faduma.

 

Faduma skickade in sitt förslag och blev en av de fem som fick chansen att presentera sin idé för en jury. Fadumas modell består av fem steg som innehåller affärsstrategi, organisationskultur, rekrytering, att behålla talangerna och kommunikation.

 

– I grunden handlar mitt förslag om att mångfald ska genomsyra hela verksamheten och att frågan måste hanteras högt upp i företaget och inkluderas i KPMGs affärsstrategi, berättar Faduma.
Att både vinna tävlingen och dessutom få chansen till en praktikplats på KPMG ser Faduma som en stor möjlighet.

 

Uppdraget nu är att höja kunskapsnivån inom Islamic Banking och i förlängningen titta på förutsättningarna för att kunna bistå banker av en eventuell implementering av Islamic Banking i Sverige.

 

–  Det känns fantastiskt kul! Jag är jätteglad över praktikplatsen, både tajmingen och uppdraget passar mig perfekt. Det ska bli jättespännande att se hur intresset för detta är i Sverige och få titta på området från olika perspektiv. Det ska också bli intressant att få en inblick i hur det är att jobba på ett globalt företag.

 

Islamic Banking är ett område som vuxit sig stort i Storbritannien och KPMG UK har genom sina kunskaper arbetat framgångsrikt med detta. Islamic Finance bygger på islamisk lag om ett mer etiskt och socialt företagande, bland annat genom att bedriva bankverksamhet utan att ta ut ränta. Arbetet ska resultera i en rapport som ska presenteras både internt och externt.

 

–  Det är ett intressant område och det kan lösa en rad samhällsfrågar, bland annat bostadssegregationen, menar Faduma. Personer som inte skulle ha chans att köpa sin egen bostad kan med Islamic Banking få nya förutsättningar.  I England har man också sett att Islamic Banking har lockat olika kundgrupper, till exempel kunder som vill ha en mer etisk profil på sin bank.

 

Fakta/Faduma Aden
Gör: Har en fil kand i företagsekonomi och avslutar nu sin sista termin på Master i Strategiskt IT-management, Stockholms Universitet.
Bor: Stockholm
Drömarbetsgivare: Ett ledande företag som verkar globalt där jag har stora utvecklingsmöjligheter.