Details

  • Service: Revision, Rådgivning, Skatt
  • Date: 2013-06-25

KPMG View 

KPMG fyller 90 år 2013. Gammalt eller ungt – det beror på hur man ser det. Gamla är vi i kontexten att vi funnits med som rådgivare och partner till svenskt näringsliv under många år och varit med om upp- och nedgångar. Unga känner vi oss, när vi ödmjukt ser till de dagliga förändringar som utvecklar oss varje dag.
Download Now
PDF files require Adobe Reader to view
Kraven på att företagen tar ett större samhällsansvar ökar. Detta leder till en ökad efterfrågan på information. Hur ser den framtida spelplanen ut? Hur kommer den nya, mer hållbara synen på tillväxt att påverka er affär? Hur bygger du långsiktig framgång? Stora och svåra frågor som vi själva naturligtvis inte har alla svar på. I KPMG View möter vi ett antal personer som har tankar, reflektioner och kunskap som vi tycker berör alla dessa frågor på ett eller annat sätt.