Sverige

Details

  • Service: Rådgivning, Risk Consulting, Finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster
  • Type: Event
  • Date: 2012-06-18

K3 BAS - Heldagskurs i K3 (882) 

Vi går igenom innehållet i hela K3 och belyser skillnaderna mot dagens normgivning och mot K2. Både koncernredovisning och årsredovisning. Vad behöver du tänka på inför övergången?

Målgrupp 
CFO, ekonomi- och redovisningsansvariga, koncernredovisningschefer samt kvalificerade redovisningskonsulter som arbetar i onoterade företag och som ställs inför valet att välja K2- eller K3-regelverket.

 

Kursen är intresserant även för motsvarande personer som arbetar i koncerner med onoterade dotterbolag, och därmed kan välja något av de nya regelverken. 

 

Kursen är för dig som vill ta del av de skillnader i K3 som föreligger gentemot dagens normgivning vid upprättande av årsredovisning och koncernredovisning i onoterade företag.

 

Kursansvarig 
Caisa Drefeldt och Catharina Pramhäll, KPMG Advisory

 

Lärare 
Redovisningsspecialister från KPMG

 

Tid/Plats

Stockholm

  • Inget kursdatum inplanerat för tillfället!

 

Lokal meddelas vid kursbekräftelse.

 

Kursavgift 
6 200 kr per person exkl. moms. I kursavgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe.

Paketpris K2 BAS + K3 BAS: 10 000 kr per person exkl. moms (om bokas vid samma tillfälle).

 

Om K3 BAS bokas samtidigt som en fördjupningskurs erhålls en rabatt på 1 500 kr.

 

Information
Ytterligare information lämnas av Caisa Drefeldt; caisa.drefeldt@kpmg.se eller Catharina Pramhäll; catharina.pramhall@kpmg.se

 

Anmälan

Anmälan sker via e-post till utbildning@kpmg.se senast två arbetsdagar före ovan angivet kursdatum:

 

Vänligen uppge kursnamn, kursnr, kursdatum, deltagares namn, företag samt faktureringsadress i din anmälan.

 

Glöm ej ange ev. allergier eller särskilda kostönskemål.