Sverige

Redovisning 

KPMG kan erbjuda ett stort antal kurser inom redovisningsområdet. Kurserna riktar sig till den som arbetar med företag som tillämpar IFRS såväl som Redovisningsrådets och/eller Bokföringsnämndens regelverk. Lärare på kurserna är våra egna redovisningsspecialister och i vissa fall revisorer.

 

Kurserna är oftast 1-2 dagar och inkluderar både teoripass och praktikpass där tolkningen av redovisningsreglerna omsätts i praktik med hjälp av praktiska övningar, enskilt eller i grupp. Det finns allt från grundkurser, för dig som behöver grundläggande kunskaper inom ett område, till kurser som endast tar upp nyheter inom IFRS.

 

Har du frågor kring kurserna kontaktar du respektive kursansvarig. Hur du anmäler dig framgår av respektive kursbeskrivning nedan.

 

Varmt välkomna!

Aktuellt just nu

Aktuella K2 K3-kurser för dig.