KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi är 1 600 medarbetare på 60 orter som lotsar våra kunder rätt i en alltmer komplex verklighet.

 

 

Frukostseminarium för ideella sektorn: Bra ledarskap - vad är det?

Vad utmärker engagerande ledarskap? Och hur skapar vi en framgångskultur i föreningslivet? Det är några av de teman som vi tar upp på KPMG:s årliga höstseminarium den 4 november - riktat mot den ideella sektorn.

Mutor och korruption allt högre upp på storbolagens agendor

Internationella företag har aldrig haft så svårt att hantera korruption och mutbrott som idag. Mer än dubbelt så många företag, jämfört med en studie från 2011, menar att det har blivit mycket problematiskt att hantera korruptionsfrågor, enligt en ny internationell studie från KPMG.

KPMG startar praktikprogram för utrikesfödda akademiker

I höst startar KPMG en pilot av praktikprogrammet ”Äntligen jobb”. Ett initiativ som syftar till att underlätta för arbetslösa, utrikesfödda akademiker att få in en fot på arbetsmarknaden.

Ytterligare utnämningar till KPMG:s skattespecialister

KPMG:s Annika Lindström och Nils von Koch har blivit utsedda till Tax Controversy Leaders 2015. De har båda, med stor framgång, varit rådgivare vid ett antal stora komplexa skatterevisioner under året.

Susann Lundström utsedd till en av de ledande momsrådgivarna i Sverige

International Tax Review har återigen utsett Susann Lundström, partner på KPMG, till en av de marknadsledande rådgivarna på momsområdet i Sverige.

Internationella marknader

Internationella marknader

Investera utomlands? Vi erbjuder undersökningar samt rådgivning med fokus på vissa utvalda marknader.

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. I Sverige arbetar 1600 medarbetare på ett 60-tal kontor.

Offertförfrågningar

 Våra tjänster från A-ÖTa del av vårt utbud av tjänster och erbjudanden.