Sverige

 

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi är 1 600 medarbetare på 60 orter som lotsar våra kunder rätt i en alltmer komplex verklighet.

 

 

EU:s revisionspaket röstades igenom i EU-parlamentet

Vid en omröstning i EU-parlamentet antogs det förslag till nytt regelverk för revisionsbranschen som fastställdes i december 2013. Nästa steg är att Ministerrådet ska ta ställning, vilket kommer att ske vid ett möte under de kommande veckorna.

KPMG lockade med dilemman på Social Responsibility Day

Vad skulle du göra om en kund i Kina erbjöd dig en sightseeing med sin privata chaufför? Den 26:e mars ägde Social Responsibility Day rum i Stockholm. Minela Hadziomerovic och Helena Mueller från KPMG Risk Consulting, höll seminarium med dilemmadiskussioner kring förtroenderisk och etik.

Penningtvätt allt högre på företagsledningarnas agenda

Hur förhåller sig finansbranschen till dagens globala utmaningar avseende skydd mot penningtvätt (AML)? Vår senaste rapport ger en fördjupad analys av utvecklingen inom området. Den ger också inblick i nya riskområden som exempelvis skatteflykt. Utöver detta tar vi en titt på AML-trender inom försäkrings- och kapitalförvaltningssektorn.

Anmäl dig till vårens K2/K3-kurser

Anmäl dig till vårens K2/K3-kurser
I vår ordnar vi ett flertal kurstillfällen där du kan få möjlighet att lära dig mer om de nya regelverken.

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. I Sverige finns ca 1600 medarbetare på ett 60-tal kontor.

Kontakt

info@kpmg.se

 

För offertförfrågan:

offert@kpmg.se

Transparency Report

Transparency Report
I Transparency Report kan du bland annat läsa om hur KPMG är organiserat och hur vi arbetar med kvalitet och oberoendefrågan.