Sverige

Skatt 

 

    KPMG är en av världens ledande skatterådgivare. Vår skatterådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets. Affärsmässighet, förståelse för de stora sammanhangen och djup specialistkompetens är starka kännetecken för KPMG:s skattekonsulter.

     

Regeringen tillsätter utredning om beskattning av finanssektorn

Regeringen tillsätter utredning om beskattning av finanssektorn
Regeringen har idag meddelat att den tillsätter en utredning om beskattning av finanssektorn som ska ta fram ett förslag som syftar till att minska den skattefördel som sektorn kan antas få till följd av att finansiella tjänster är momsfria.

HFD avvisar återigen ränteavdragsmål

HFD avvisar återigen ränteavdragsmål
HFD avgjort ytterligare sex förhandsbesked gällande ränteavdragsbegränsningsreglerna. Samtliga överklagade förhandsbesked gäller den s k tioprocentsregeln. I samtliga fall undanröjer HFD beskeden och avvisar ansökningarna.

Har du ett skelett i garderoben?

Har du ett skelett i garderoben?
Med vår tjänst ”Transfer Pricing Health Check” hjälper vi dig att upptäcka skeletten i garderoben i tid. Med tjänsten får du en riskanalys av företagets internprissättning. Analys och leverans sker inom en dag.

Pensioner

Pensioner
Se över företagets pensionsåtaganden för att undvika oväntade pensionskostnader i framtiden.

Förmåner och representation

Förmåner och representation
Det är lätt att göra fel när det kommer till förmåner och representation. Utan rätt innehåll kan en studie- och konferensresa bli en belöningsresa istället för en tjänsteresa. Och utan att man tänker på det har skattesituationen förändrats.

Tax Rates Online

Tax Rates Online

Skatteverktyget ger dig möjlighet att jämföra skattesatser både inom ett specifikt land samt mellan länder.


Läs även KPMGs årliga studie som jämför skattesatser i 130 länder.

Tina Zetterlund

Tina Zetterlund

Chef verksamhetsområde Skatt

+46 (0)8 723 92 84

Tax Forum

Tax Forum är ett exklusivt nätverk för utvalda skatteansvariga. Här får deltagarna möjlighet att knyta kontakter, diskutera trender och nya frågeställningar inom skatteområdet samt lyssna till intressanta föreläsare i aktuella ämnen.