Sverige

Skatt 

 

    KPMG är en av världens ledande skatterådgivare. Vår skatterådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets. Affärsmässighet, förståelse för de stora sammanhangen och djup specialistkompetens är starka kännetecken för KPMG:s skattekonsulter.

     

Momssmäll för den privata omsorgssektorn

Momssmäll för den privata omsorgssektorn
Skatteverket har meddelat att det anser att uthyrning av personal inom social omsorg som huvudregel är momspliktig.

Håll dig uppdaterad!

Håll dig uppdaterad!
Fördjupa dig inom de skattefrågor du möter i din yrkesroll. Varmt välkommen!

Våra tjänster

 

 ‭(Dold)‬ KPMG Skatt via RSS

KPMG Skatt via RSS

Tina Zetterlund

Tina Zetterlund

Chef verksamhetsområde Skatt

+46 (0)8 723 92 84

Har du ett skelett i garderoben?

Har du ett skelett i garderoben?
Med vår tjänst ”Transfer Pricing Health Check” hjälper vi dig att upptäcka skeletten i garderoben i tid. Med tjänsten får du en riskanalys av företagets internprissättning. Analys och leverans sker inom en dag.

Pensioner

Pensioner
Se över företagets pensionsåtaganden för att undvika oväntade pensionskostnader i framtiden.

Förmåner och representation

Förmåner och representation
Det är lätt att göra fel när det kommer till förmåner och representation. Utan rätt innehåll kan en studie- och konferensresa bli en belöningsresa istället för en tjänsteresa. Och utan att man tänker på det har skattesituationen förändrats.

Tax Forum

Tax Forum är ett exklusivt nätverk för utvalda skatteansvariga. Här får deltagarna möjlighet att knyta kontakter, diskutera trender och nya frågeställningar inom skatteområdet samt lyssna till intressanta föreläsare i aktuella ämnen.

 Tax Rates Online

 

Skatteverktyget ger dig möjlighet att jämföra skattesatser både inom ett specifikt land samt mellan länder.