Sverige

Skatt 

Vi vill tacka våra kunder för det gångna året och ser fram emot ett spännande 2015! Med en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År från oss alla på KPMG Skatt. 

    KPMG är en av världens ledande skatterådgivare. Vår skatterådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets. Affärsmässighet, förståelse för de stora sammanhangen och djup specialistkompetens är starka kännetecken för KPMG:s skattekonsulter.

     

Förmåner och representation: Har du koll på läget?

Förmåner och representation: Har du koll på läget?
Det är lätt att göra fel när det kommer till förmåner och representation. Utan rätt innehåll kan en studie- och konferensresa bli en belöningsresa istället för en tjänsteresa. Och utan att man tänker på det har skattesituationen förändrats.
Visa RSS-feed

Tina Zetterlund

Tina Zetterlund

Chef verksamhetsområde skatt

+46 (0)8 723 92 84

Tax Rates Online

Tax Rates Online

Tax Forum

Tax Forum är ett exklusivt nätverk för utvalda skatteansvariga. Här får deltagarna möjlighet att knyta kontakter, diskutera trender och nya frågeställningar inom skatteområdet samt lyssna till intressanta föreläsare i aktuella ämnen.