Sverige

Internationella marknader 

Med rätt kunskap finns stora möjligheter för svenska företag och investerare att göra affärer utomlands. Vi erbjuder forskning, undersökningar samt rådgivning med fokus på vissa utvalda marknader.
 

Change Readiness Index

Change Readiness Index

KPMG har i samarbete med Oxford Economics utvecklat ett index som åskådliggör industri- och utvecklingsländers förmåga att hantera förändringar och ta till vara på de nya möjligheter som uppstår i samband med dessa. Läs mer Change Readiness Index.