Sverige

Internationella marknader 

Med rätt kunskap finns stora möjligheter för svenska företag och investerare att göra affärer utomlands. Vi erbjuder forskning, undersökningar samt rådgivning med fokus på vissa utvalda marknader.