Sverige

 

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi är 1 600 medarbetare på 60 orter som lotsar våra kunder rätt i en alltmer komplex verklighet.

 

KPMG Alumni

KPMG Alumni
KPMG alumni är vårt nätverksprogram för tidigare anställda. Läs mer och gå med.

Anmäl dig till höstens kurser i K2/K3

Anmäl dig till höstens kurser i K2/K3
Anmäl dig nu och lär dig mer om de nya regelverken. Begränsat antal platser.

 

KPMG sponsrar Bank Summit 2014

Den 3-4 december samlas Sveriges ledande experter och branschspelare på Bank Summit 2014 för att diskutera förutsättningarna och utmaningarna för bank- och finansmarknaden det kommande året. KPMG är huvudsponsor för evenemanget och har bjudit in Giles Williams från KPMG UK, expert på regelverksfrågor för den finansiella sektorn.

Följ nationella finalen i KICC

Mellan den 25–28 november hålls den nationella finalen i KPMG International Case Competition, Sveriges och världens största casetävling för ekonomistudenter. Det vinnande laget får äran att representera Sverige i den internationella finalen i Dubai till våren. Följ finalen på Facebook!

Fyrtio procent av företags resultat kan försvinna när verkligt värdeskapande mäts

Brist på naturresurser, ett växande globalt välstånd och större socialt ansvarstagande påverkar företagens värde i allt högre grad. I takt med att dessa externa faktorer blir finansiellt påverkande tvingas företagen ta dem i beaktande vid strategiska beslut och framtida investeringar. Hur man kvantifierar företags verkliga ekonomiska, sociala och miljömässiga värdeskapande framgår av KPMGs nya rapport ”A New Vision of Value”.

Brist på finansiering begränsar familjeföretagens tillväxt

Trots att familjeföretag står för över sjuttio procent av världens BNP så är möjligheterna till finansiering av ytterligare expansion begränsad. Men det finns möjligheter för mindre företag. Detta framkommer av KPMGs internationella studie Financing Business Growth.

Hoppingivande ungdomar på One Young World i Dublin

Anna Åkerblom åkte som representant för KPMG Sverige till årets upplaga av konferensen som har kallats ”de ungas Davos-möte”. På agendan stod teman som fred och konflikter, miljö, hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Internationella marknader

Internationella marknader

Investera utomlands? Vi erbjuder undersökningar samt rådgivning med fokus på vissa utvalda marknader.

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. I Sverige arbetar 1600 medarbetare på ett 60-tal kontor.

Offertförfrågningar

EUs revisionsreform

EUs revisionsreform

EUs revisionsreform träder i kraft 2016. Läs mer om de nya reglerna och hur vi i Sverige kommer att påverkas.