Sverige

 

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi är 1 600 medarbetare på 60 orter som lotsar våra kunder rätt i en alltmer komplex verklighet.

 

KPMG Alumni

KPMG Alumni
KPMG alumni är vårt nätverksprogram för tidigare anställda. Läs mer och gå med.

Varför ska du arbeta på KPMG?

Varför ska du arbeta på KPMG?
Möt tre av våra konsulter, Frida, Jessica och Max, när de berättar om sitt arbete och hur det är att arbeta på KPMG.

 

Färsk studie kring IT-attacker i svenska organisationer

KPMG har under våren gjort en studie för att kartlägga svenska organisationers exponering för riktade IT-attacker. Den 27 augusti presenterar vi resultatet. Välkommen!

KPMG länk i arbetet kring hållbarhet och tillväxt i Afrika

KPMG besitter unik kunskap om tillväxtländerna i Afrika efter tio års arbete med utbildning och säkerställande av en fungerande finanssektor i bland annat östra Afrika. Näringslivet som nu visar allt större intresse för området kan tillsammans med Sidas kompetens uppnå stora framsteg. KPMG utgör en viktig länk i arbetet. Leif Waller, rådgivare på KPMG berättar hur.

Bolagens skatter i världens fokus

Från att ha varit en skatt som levt lite i skymundan har bolagsskatten fått allt mer medial och politisk uppmärksamhet. Samtidigt pågår ett arbete inom OECD som syftar till att skärpa regelverken och förhindra bolag att använda sig av en allt för aggressiv skatteplanering. Och redan nu pekas skatten ut som en hållbarhetsfråga som de multinationella företagen inte kan ignorera.

19 nya kilometer tunnelbana – från plan till verklighet

Dubbelspårig pendeltågstunnel i London, trängselproblematik i Aten och utbyggnad av Spårväg City i Stockholm är några exempel på infrastrukturprojekt där KPMG varit inblandade. Nu står utbyggnaden av Stockholms tunnelbana för dörren och KPMG bjuder in till samtal i Almedalen, bland annat med KPMG:s globala infrastrukturchef.

Vill du underlätta bokslutsarbetet?

Redovisningsdagen är konferensen för dig som vill hålla dig uppdaterad om nyheter och best practice inom redovisning för att underlätta ditt bokslutsarbete. Du får under en koncentrerad och matnyttig dag ta del av det som är aktuellt nu och de stora förändringarna på sikt inom IFRS respektive BFN.

Anmäl dig till höstens kurser i K2/K3

Anmäl dig till höstens kurser i K2/K3
Anmäl dig nu och lär dig mer om de nya regelverken. Begränsat antal platser.

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. I Sverige finns ca 1600 medarbetare på ett 60-tal kontor.

EUs revisionsreform

EUs revisionsreform

EUs revisionsreform träder i kraft 2016. Läs mer om de nya reglerna och hur vi i Sverige kommer att påverkas.