Romania

Auditul Situațiilor Financiare 

Un audit realizat de KPMG oferă atât o asigurare independenta cât și informații ample care fundamentează opinia de audit. Un astfel de audit este provocator prin obiectivitatea sa și util prin identificarea riscurilor emergente.

Ce doriți să obțineți?

 

 • Valoare adăugată ca rezultat al procesului de audit
 • Comunicare eficientă cu managementul si acționarii
 • Eficiență crescută
 • Soluționare rapidă a aspectelor legate de contabilitate
 • Independență și obiectivitate


Răspunsuri !


Auditul realizat de KPMG se bazează pe înțelegerea factorilor de influență în activitatea clienților noștri și a riscurilor aferente. Aceasta abordare asigură un audit robust și minuțios care se concentrează asupra aspectelor esențiale.


Există patru faze principale in cadrul acestui proces:

 

 • Planificarea – identificăm și confirmăm principalele riscuri.
 • Identificarea si testarea controalelor - evaluam modul în care au fost concepute și implementate controalele selectate, informăm conducerea asupra oricăror aspecte identificate și efectuăm revizuirea interimara.
 • Fundamentarea - efectuam teste de detaliu asupra ariilor care necesita o atenție deosebita.
 • Finalizarea – emitem opinia de audit si ne exprimăm părerea asupra principalelor domenii de interes din societatea dumneavoastra. 


Care sunt beneficiile dumneavoastră?

 

 • Furnizarea unor informații relevante de către o echipă care are cunoștințe robuste în domeniul dumneavoastră de activitate, in scopul îmbunătățirii performanțelor societății.
 • Soluționarea rapidă și practică a problemelor contabile de către parteneri autorizați să adopte decizii contabile pe măsură ce acestea apar.
 • Eficientizarea activității printr-o abordare concentrată asupra riscurilor cheie, susținută de o tehnologie de ultima generație.
 • Comunicare periodică si implicarea substanțiala a partenerilor pentru identificarea în timp util si discutarea riscurilor emergente.
 • Un management coordonat al echipei de audit pentru a reduce implicarea clientului. Menținerea relațiilor post-audit pentru a discuta și aborda problemele care apar, în vederea asigurării unei îmbunătățiri continue.


Profesioniștii dedicați ai KPMG lucrează în colaborare cu conducerea executivă a clienților, cu membrii consiliilor de administrație, reprezentanții organismelor de reglementare și ai mediului academic pentru a înțelege mediul de afaceri în continuă schimbare. Putem apoi împărtăși cunoștințele firmelor noastre membre cu clienții la nivel global prin intermediul următoarelor centre de resurse:

 

 • The Audit Committee Institute (ACI) înființat pentru a-i ajuta pe membrii comitetelor de audit să fie la curent cu aspecte legate de guvernanță, audit, contabilitate și raportare financiară.
 • The International Standards Group înființat pentru a oferi asistență clienților și personalului profesional al firmelor membre în aplicarea și interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și Standardelor Internaționale de Audit în numeroase jurisdicții din întreaga lume.
 • The 404 Institute înființat ca un forum în care organizațiile pot afla mai multe informații legate de secțiunea 404 din Legea Sarbanes-Oxley și pot discuta modalități de abordare a evoluției controalelor interne. De la înființarea sa în anul 2004, institutul are în prezent peste 5000 de membri in 50 de tari.