Norge

Velkommen til KPMG

KPMG er et ledende kompetansehus som tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgift, samt rådgivning. I Norge er vi 1000 medarbeidere som skaper verdi av kunnskap i 25 byer over hele landet.

 

About KPMG

Karriere i KPMG?

Karriere i KPMG?
I KPMG er prestasjoner forventet og verdsatt. Hos oss får du alle muligheter til å vise hva du kan, alle dører står åpne og du får hele tiden nye – og overraskende – muligheter og utfordringer! Besøk våre karriere sider og søk jobb hos oss. 

Alumni

Hold kontakt med gamle venner og tidligere kolleger. Meld deg inn i KPMG Norway Alumni Club på LinkedIn.

 

COP 21 - hva betyr det for bedriften?

Denne uken møtes 190 land i Paris for å lande en global avtale som skal bidra til å bekjempe klimaendringer. Hva vil det ha å si for din bedrift?

Revisjonsutvalgets periodiske egenevaluering

Revisjonsutvalget bør jevnlig evaluere eget utvalgsarbeid. KPMG har laget en veileder til bruk i dette arbeidet.

Metalsmith or Grid Master?

Internett-oppkoblede biler reder grunnen for helt nye forretningsmodeller, men det skjer ikke av seg selv. KPMGs undersøkelse "Metalsmith or Grid Master" er et resultat av en intensiv, ettårig idé- og tankeutvikling gjennomført under workshops og intervjuer med ledende eksperter fra den internasjonal bilbransjen og deltagere fra tilknyttede bransjer.