Nederland

 KPMG blog

 

Inzichten, meningen en discussies rondom actuele thema’s.  

 

New Horizons 

De potentie van samenwerking tussen startups en grote ondernemingen
New Horizons

Wie om zich heen kijkt, ziet dat de wereld van vandaag niet meer de wereld van gisteren is. De uitdaging voor bedrijven is om nieuwe ontwikkelingen vroegtijdig te herkennen, te anticiperen op nieuwe trends en de organisatie wendbaar te houden binnen het veranderende landschap.

 

In dit speelveld vervullen startups een steeds belangrijkere rol. Zij vormen een grote bron van creativiteit, inspiratie, waardecreatie en daarmee innovatie. En innoverend vermogen is een belangrijke waarborg voor de continuïteit en concurrentiekracht van ondernemingen.

 

Het is onze overtuiging dat startups en grote ondernemingen heel veel voor elkaar kunnen betekenen. Op het gebied van creativiteit en innoverend vermogen, maar ook bij marktintroductie, productontwikkeling en schaalvergroting.

 

De potentie van samenwerking tussen beide partijen is groot. KPMG ziet voor zichzelf een rol weggelegd om beide werelden dichter bij elkaar te brengen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat dit kan bijdragen aan een verbetering van de economische en financiële positie van bedrijven en, op een hoger abstractieniveau, van de Nederlandse economie. 

 

Edo Roos Lindgreen
Head of Innovation
KPMG

Jan van den Herik
Director Strategy & Innovation
KPMG

 

 

KPMG Innovative Startups
KPMG Innovative Startups ondersteunt snelgroeiende, innovatieve bedrijven met dienstverlening op maat. En verbindt jonge innovatieve bedrijven met klanten van KPMG. We verzamelen, analyseren en delen informatie over het tech ecosysteem van Nederland en verkennen nieuwe samenwerkingsvormen met innovatieve spelers. Lees hier meer.

Onderzoeksrapport 'New Horizons' 2013

New Horizons

KPMG is op zoek gegaan naar de huidige (on)mogelijkheden van partnerships tussen startups en grote ondernemingen. Zien zij zelf het belang in van samenwerking? Weten zij elkaar te vinden? Wat zijn eventuele barrières om tot samenwerking te komen? En welke spelregels zijn van belang om de wederzijdse interesse in elkaar om te zetten in een vruchtbare samenwerking?  

 

De resultaten leveren interessante 'food for thought'. Wederzijdse interesse, vertrouwen en begrip blijken een goede basis om tot een succesvolle samenwerking te komen. Wij hopen dat de inzichten die wij in dit rapport presenteren, inspireren, discussie uitlokken, maar bovenal  een aanzet geven tot verdergaande open innovatie en co-creatie en het versterken van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

5 tips voor startups

5 tips voor startups voor een betere samenwerking met grote ondernemingen.

6 tips voor ondernemingen

6 tips voor grote ondernemingen voor een betere samenwerking met startups.

Evenement 'New Horizons'

'Where startups and large enterprises connect!'

 

Op 25 november 2014 organiseert KPMG een 'matching event' dat een platform biedt voor startups en grote ondernemingen om elkaar te ontmoeten en de kansen op samenwerking te vergroten.

 

Klik hier voor meer informatie.

Share this

Share this

Volg KPMG op LinkedIn

LinkedIn KPMG