Nederland

6 tips voor ondernemingen 

6 tips voor grote ondernemingen voor een betere samenwerking met startups
  • Zorg voor een open innovatiebeleid waarbij co-creatie met startups één van de focusgebieden is.
  • Zorg voor een duidelijk loket (afdeling/functionaris) om het contact met startups professioneel te faciliteren. 
  • Formuleer vooraf heldere criteria waarop selectie kan plaatsvinden en wees transparant over de drijfveren, intenties en doelstellingen rond de beoogde samenwerking.
  • Reserveer budget en beslissingsbevoegdheid om samenwerking met startups op verschillende manieren vorm en inhoud te kunnen geven.
  • Communiceer transparant over de intentie van de samenwerking en over de te doorlopen processtappen om de samenwerking concreet te realiseren. Kom zo snel mogelijk tot een go/no go besluit en zorg dat beslissingen tijdens de samenwerking snel genomen kunnen worden.
  • Onderken en respecteer de wederzijdse culturele verschillen, communiceer met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en investeer in het verkrijgen van wederzijds vertrouwen.