Nederland

5 tips voor startups 

5 tips voor startups voor een betere samenwerking met grote ondernemingen
  • Communiceer helder over de 'unique selling points' van het product of de service. Zorg voor een duidelijke 'go-to-market' strategie.
  • Onderbouw welk probleem of issue met het product of de service wordt opgelost en toon aan dat het ook daadwerkelijk werkt. Beschik bij voorkeur over ‘proof of concept’ en indien mogelijk al over een 'launching customer'.
  • Laat zien dat het (management)team als collectief over ondernemerschap en een trackrecord (opleiding, werkervaring, eerdere onderneming gehad) beschikt.
  • Zorg voor een diepgaande oriëntatie op het bedrijf of de sector waarmee samenwerking wordt gezocht. Heb duidelijk voor ogen wat het concrete doel van de beoogde samenwerking met de betreffende grote onderneming is.
  • Onderken en respecteer de wederzijdse culturele verschillen, communiceer met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en investeer in het verkrijgen van wederzijds vertrouwen.