Nederland

IFRS: dynamische verslaggeving voor een dynamische wereld 

Alle Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn met ingang van boekjaar 2005 verplicht hun jaarrekening op te maken volgens de International Financial Accounting Standards – kortweg IFRS. De IASB (International Accounting Standards Board), verantwoordelijk voor het opstellen van de internationale verslaggevingstandaarden, was de afgelopen jaren bijzonder productief en zal ook de komende jaren actief standaarden blijven ontwikkelen. Externe ontwikkelingen zullen voortdurend blijven leiden tot aanpassingen in bestaande standaarden of het formuleren van nieuwe standaarden.

KPMG helpt cliënten om de impact van de aanpassingen of nieuwe standaarden te verkennen en kijkt daarbij naar zowel de cijfermatige als procesmatige en systeemtechnische gevolgen van de wijzigingen in verslaggeving. IFRS kennis wordt daarbij opgebouwd, toegepast en overgedragen. Tenslotte hechten wij uiteraard ook aan de juiste toepassing van IFRS in jaarrekeningen die door ons worden gecontroleerd.

Ons IFRS team maakt deel uit van een international netwerk van vaktechnische afdelingen. KPMG volgt alle ontwikkelingen op de voet en discussieert actief mee over de ontwikkeling van nieuwe standaarden. Onze cliënten worden op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen door IFRS trainingen en workshops en diverse IFRS publicaties, waaronder het boek ‘Insights into IFRS’ en maandelijkse nieuwsbrieven.


Actuele ontwikkelingen

KPMG houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot IFRS. Op de Global IFRS website vindt u een overzicht van alle actuele ontwikkelingen.

IFRS Training

KPMG biedt op maat gemaakte IFRS trainingen voor grotere groepen deelnemers. Er wordt voldoende tijd ingeruimd voor uw bedrijfsspecifieke vraagstukken en aandacht besteed aan IFRS aspecten die voor u belangrijk zijn.
Contact

foto Egbert Eeftink

 

Egbert Eeftink, partner

 

 (020) 656 7423

 Egbert Eeftink

 

 

Secretariaat DPP

 

 (020) 656 7617

 Secretariaat DPP

IFRS publicaties

Op de Global IFRS website vindt u de laatste IFRS nieuwsbrieven en een overzicht van alle recente IFRS publicaties.

IFRS Accounting Advisory Services

Accounting Advisory Services (AAS) is een team van IFRS specialisten die cliënten ondersteunen bij allerlei verslaggevingvraagstukken waaronder de implementatie van nieuwe IFRS standaarden.