Nederland

Trust Rules 

Negen uitgangspunten voor een betere balans tussen regels en vertrouwen

 

Het vergt durf en visie om in deze tijd van toenemende juridisering een weg te kiezen waarin vertrouwen de boventoon voert. Uit casestudies, gesprekken en bijeenkomsten met personen en organisaties blijkt dat er een flinke overlap in succesfactoren is om meer ruimte voor vertrouwen te creëren en meer van de eigen verantwoordelijkheid uit te gaan.

Er zijn negen Trust Rules geformuleerd:

  1. Maak contact persoonlijk
  2. Definieer gezamenlijke doelstellingen
  3. Geef het goede voorbeeld
  4. Bouw vertrouwen op met goede regels
  5. Geef elkaar verantwoordelijkheid en vertrouwen
  6. Houd koers en bewaar rust, ook als er iets misgaat
  7. Zet in op geïnformeerd vertrouwen, niet op blind vertrouwen
  8. Ga mild om met misverstanden, maak korte metten met misbruik
  9. Durf te experimenteren en leer van ervaringen