Nederland

Publicatie van whitepapers 

KPMG Nederland ontwikkelde binnen het Thought Leadership-programma een aantal whitepapers. Hieronder overzichtelijk op een rij.

Overzicht whitepapers

 

  • Sturen met gevoel: een pleidooi voor meer intuïtie in de bestuurskamer (2011)
    Krijgt intuïtie in de bestuurskamer de plaats die het verdient? En hoe kan de kracht van intuïtie optimaal worden benut? We zijn gesprekken aangegaan met mensen uit verschillende maatschappelijke geledingen om te toetsen of het beeld – onvoldoende ruimte voor intuïtie in de bestuurskamer – klopt en welke mogelijkheden er zijn om daarin verandering aan te brengen. Deze publicatie is de eerste stap en kan bestuurders, commissarissen en managers inspireren. Het geeft algemene inzichten over intuïtie, somt de hoofdlijnen op die we hebben verkregen uit de interviews en geeft tips op het gebied van framing en het inrichten van een goed besluitvormingsproces.

 

  • Trust Rules. Negen uitgangspunten voor een betere balans tussen regels en vertrouwen (2009)
    Het vergt durf en visie om in deze tijd van toenemende juridisering een weg te kiezen waarin vertrouwen de boventoon voert. Uit casestudies, gesprekken en bijeenkomsten met personen en organisaties blijkt dat er een flinke overlap in succesfactoren is om meer ruimte voor vertrouwen te creëren en meer van de eigen verantwoordelijkheid uit te gaan. Dit whitepaper beschrijft de negen uitgangspunten voor een betere balans tussen regels en vertrouwen.

 

  • Hypegiaphobia. Op zoek naar de balans tussen regels en vertrouwen (2008)
    Dit whitepaper brengt ons gedachtegoed plus interviews met vooraanstaande personen met verschillende achtergronden voor het voetlicht. Het roept maatschappelijke partijen op om meer ruimte te bieden aan eigen verantwoordelijkheid en was de opmaat voor het organiseren van verschillende bijeenkomsten.