Nederland

Audit-dienstverlening 

Een onafhankelijke en betrouwbare controle van de jaarrekening geeft inzicht aan stakeholders en management. En draagt bovendien bij aan vertrouwen en gefundeerde besluitvorming op de kapitaalmarkt. Naast jaarrekeningcontrole biedt KPMG een scala aan auditdiensten. Van duurzaamheidsverklaringen, samenstelopdrachten, advies tot het doorlichten van ERP-systemen.

Controle jaarrekening: onafhankelijke audits voor alle type bedrijven en organisaties
KPMG heeft een zeer gedegen reputatie op het gebied van auditdienstverlening. We werken met hooggekwalificeerde multidisciplinaire teams die kennis hebben van de branche en zich verdiepen in het bedrijf en specifieke omstandigheden. We houden ons uiteraard strikt aan de meest actuele nationaal en internationaal geldende regels en onze eigen ethische code. Tegelijkertijd hebben we oog voor zaken die het financiële beeld van de organisatie beïnvloeden. Zo kunnen we de cijfers in hun context plaatsen, zonder onze onafhankelijkheid te verliezen.

 

We leggen de lat hoog voor onszelf en voor de organisaties die we bedienen. En streven bij elke controle naar objectiviteit, integriteit, relevantie, efficiëntie en betrouwbaarheid.

 

De accountants van KPMG werken volgens de methodes Dutch GAAP, US GAAP en de internationale standaard IFRS. KPMG Nederland maakt deel uit van het mondiale KPMG-netwerk. Voor internationale cliënten werken we dan ook vaak samen met onze audit-experts in het buitenland.

 

Advies over verbeteringen op basis van inzicht uit audits
Financiële cijfers zijn niet alleen van belang voor aandeelhouders, toezichthouders, cliënten en andere stakeholders. Ze bevatten ook belangrijke sturingsinformatie voor directie en bestuur. Vandaar dat KPMG het verkregen inzicht tijdens een audit kan vertalen naar kansen en risico’s voor bedrijven en instellingen, gekoppeld aan advies over verbeteringen en veranderingen. Zo kun je als bedrijf knelpunten voorkomen gedurende het jaar, in plaats van ze op te lossen na afloop van het jaar.


Structurele aandacht voor effectief risicomanagement is cruciaal voor de continuïteit van organisaties. Daarnaast vragen belanghebbenden en toezichthouders steeds vaker informatie op het gebied van corporate governance. Gebieden waarin KPMG goed thuis is en waarbij we een kritische partner kunnen zijn. KPMG heeft specialisten in onder andere forensische en integriteitsvraagstukken, risicomanagement, effectiviteitsverbetering en corporate finance.


KPMG heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Vanwege sectorspecifieke regulering kunnen we als externe auditor niet alle organisaties advies geven. Voordat we een opdracht aannemen, onderzoeken onze juristen welke services wel of niet mogelijk zijn, om zo de integriteit en betrouwbaarheid van de cliënt en van KPMG te waarborgen.

 

Samenstelopdrachten en -verklaringen van KPMG: vertrouwenwekkend
Is uw organisatie bij wet niet gehouden aan een externe audit? Maar wilt u wel graag aan derden aantonen dat uw jaarrekening door een onafhankelijk en toonaangevend accountantskantoor is opgesteld? KPMG verzorgt graag samenstelopdrachten en -verklaringen. Het predikaat ‘samengesteld door KPMG’ wekt vertrouwen bij stakeholders vanwege de goede reputatie die we door jarenlange ervaring hebben opgebouwd.

 

Verklaringen ten behoeve van derden: van duurzaamheids- tot subsidieverklaring
KPMG kan verklaringen afgeven ten behoeve van derden over diverse typen audits. Denk bijvoorbeeld aan subsidieverklaringen, waarbij we aangeven hoe een organisatie de middelen heeft besteed. Of een duurzaamheidsverklaring, om aan te tonen in hoeverre een bedrijf CO2-neutraal opereert. Ook bij dit soort verklaringen gaan onze audit-professionals integer en consciëntieus te werk.

 

AudIT: analyse en advies rond uw financieel operationele IT-infrastructuur
Bedrijven en instellingen stappen steeds vaker over op integrale ICT-systemen die zowel de financiële als de operationele bedrijfsvoering ondersteunen. De afhankelijkheid van deze systemen neemt toe. Maar is alle output wel helemaal betrouwbaar? Controle daarop is voor afzonderlijke afdelingen vaak niet goed mogelijk. Experts op het gebied van IT én financiële en operationele processen zijn daarvoor nodig.

 

KPMG kan de systemen bij cliënten analyseren en controleren op betrouwbaarheid. Zo kunnen we samen met opdrachtgevers helpen de IT-infrastructuur efficiënter en nauwkeuriger in te richten. Dat kan niet alleen leiden tot kostenbesparingen. Ook de betrouwbaarheid van de output van financiële en operationele gegevens kan worden vergroot.

 

Met AudIT van KPMG krijgt de cliënt een IT-systeem dat door een verbeterde kwaliteit besparingen kan opleveren bij de externe audit: als de financiële gegevens betrouwbaarder zijn, kunnen accountants efficiënter hun werk doen.

Audit Committee Institute

Om auditcommissies binnen raden van commissarissen te helpen bij hun toezichthoudende taken, heeft KPMG eind jaren negentig de Audit Committee Institute (ACI) opgericht. Het ACI organiseert lezingen, discussies en rondetafelgesprekken over ontwikkelingen op het gebied van corporate governance en audit.