Nederland

Transactions & Restructuring 

Groei mogelijk maken

 

De afgelopen tijd stond voor veel organisaties in het teken van kostenbeheersing en inkrimpen. Ze verkochten of sloten verlieslatende onderdelen. Kernvraag voor veel ondernemingen nu is hoe te groeien. Door herfinanciering, herstructurering, acquisities en samenwerkingen is een opwaartse lijn wel degelijk mogelijk.

Wouter van de Bunt, partner Transactions & Restructuring bij KPMG, vertelt meer over kansen voor uw organisatie.:

 

 

Actuele vraagstukken, doordachte antwoorden

 

 

Strategische keuzes en waardecreatie

Als gevolg van de technologische en economische ontwikkelingen staan bestaande businessmodellen onder druk. Een gedegen analyse van relevante ontwikkelingen maakt het mogelijk een juiste strategie te bepalen en te evalueren. Hoe ontwikkel je een strategie die ook op de lange termijn duurzaam is?

 

Groeien door fusies en overnamen

Veel ondernemingen hebben plannen om hun omzet flink te laten stijgen. Helaas biedt organische groei meestal onvoldoende perspectief. Door acquisities naderen ze hun doelstellingen wel met rasse schreden. Maar hoe manoeuvreer je veilig op het overnamepad? 

 

Herfinancieren van vreemd vermogen

Door de kredietcrisis verlopen herfinancieringen moeizaam. Banken en andere investeerders kijken zeer kritisch naar risico’s. Ze weigeren nieuwe contracten of tekenen die alleen onder strengere voorwaarden. Hoe komen ondernemingen daaraan tegemoet?

 

Verbeteren van de financiële positie

Door economische tegenwind hebben veel ondernemingen het moeilijk. Ten onrechte, zo blijkt vaak na inventarisatie. De basis kan namelijk steviger door enkele (financiële) herstructureringen. Als die zijn doorgevoerd, herwint de onderneming slagkracht.

 

Profiteren van publiekprivate samenwerking

De overheid wil meer investeren in onder meer infrastructuur, maar heeft tegelijkertijd als doelstelling het terugdringen van het begrotingstekort. Publiekprivate samenwerking (pps) biedt een oplossing voor dit dilemma. Maar hoe zet je die samenwerking op zonder onverantwoorde risico’s te accepteren?

 

 Content Editor Web Part ‭[2]‬

Contact

Contact

Wouter van de Bunt, partner


 (020) 656 7968

 Wouter van de Bunt

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Wouter van de Bunt, partner Transactions & Restructuring bij KPMG, vertelt u graag meer over kansen voor uw organisatie.