Nederland

Opzetten van publiekprivate samenwerking 

Corporate Finance

 

Wereldwijd bestaat een grote achterstand in bouw en onderhoud van infrastructuur. Overheden maken in toenemende mate gebruik van publiekprivate samenwerking (pps) om deze inhaalslag te maken. KPMG Corporate Finance treedt op als financieel adviseur binnen dit speelveld.

Global Infrastructure and Projects Group: gespecialiseerd in pps
Bij pps wordt de financiering van infrastructuurprojecten overgelaten aan de private sector. Hierdoor ontstaat rond bouw en onderhoud van bijvoorbeeld wegen, rails, overheidsgebouwen en ziekenhuizen een nieuw financieel speelveld met vreemd vermogen en aandelenbelangen. Als onderdeel van de wereldwijd opererende Global Infrastructure and Projects Group treedt KPMG Corporate Finance op als financieel adviseur binnen dit speelveld: bij pps, projectfinancieringen, renewable energy, fonds-structureringen en overige opdrachten gerelateerd aan infrastructuur .

 

Financieel advies als basis voor pps
Om pps te laten slagen is een heldere, contractuele taak- en risicoverdeling absoluut vereist. De betrokken partijen werken immers met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid gezamenlijk aan 1 project. Het risico van overschrijdingen in tijd en budget ligt volledig bij de private partij. KPMG treedt op als financieel adviseur. We hebben inmiddels het grootste team van pps-specialisten in de Benelux opgebouwd.

 

Begeleiding voor publieke en private partijen
KPMG begeleidt cliënten in het gehele pps-proces. Van bekendmaking van de aanbesteding tot en met het succesvol afronden van de transactie. We adviseren bij financiële vraagstukken en treden daarnaast op als procesmanager. Private partijen assisteren we onder meer met het financieel modelleren van de businesscase, het aantrekken van financiering, analyseren van financiële implicaties van het contract en het onderhandelen met de betrokken partijen. Voor publieke partijen stellen we onder meer een financieel vergelijkingsmodel op, adviseren we bij de financiële implicaties en financierbaarheid van het contract en het aanbestedingsproces.

 

 

Contact

Contact

Wouter van de Bunt, partner


 (020) 656 7968

 Wouter van de Bunt