Nederland

Aantrekken van kapitaal 

Corporate Finance

 

Ondernemen op basis van vreemd vermogen? Zolang het economisch meezit, doen investeerders niet moeilijk. Maar nu stellen ze zich veel voorzichtiger op, ook bij herfinancieringen. KPMG analyseert de eisen en adviseert ondernemers hoe ze hieraan tegemoet kunnen komen.

Voorwaarden bepalen bij herfinanciering
Legt een investeerder nieuwe eisen op tafel voor een lening? De professionals van KPMG buigen zich er graag over. Dankzij hun bancaire en financiële kennis kunnen ze, mede op basis van een gedegen analyse van de financieringsbehoefte, de financieringsvoorwaarden herleiden tot concrete adviezen aan de kredietvrager.

 

Onderhandelen bij schulden
Laat een onderneming tegenvallende cijfers zien? Dan is de kans groot dat investeerders een heronderhandeling eisen van de schulden. KPMG staat ondernemingen terzijde bij deze complexe processen. We lichten de financiële situatie van organisaties door en inventariseren speelruimte bij banken, obligatiehouders en institutionele investeerders.

 

Zoeken naar nieuwe investeerders
Blijkt herfinanciering geen optie? KPMG gidst ondernemingen graag naar andere financieringsopties. We onderzoeken de kansen en risico’s van de verschillende alternatieven. Vervolgens zijn we in staat om ons internationale netwerk aan te spreken voor toegang tot de belangrijkste financiële markten. Zo banen we de weg naar nieuwe, kansrijke investeerders. 

Contact

Contact

Wouter van de Bunt, partner


 (020) 656 7968

 Wouter van de Bunt