Nederland

Strategie 

KPMG Sustainability begeleidt organisaties die kansen voor duurzaamheid willen pakken, door innovatieve benaderingen. Daarvoor moeten eerst de complexe en dynamische duurzaamheidtrends geïdentificeerd en inzichtelijk gemaakt worden. Dan kan de organisatie de vruchten plukken van de economische, sociale en ecologische waarde van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het multidisciplinaire team van KPMG Sustainability helpt de kansen van duurzaam ondernemen te benutten. Daarbij ligt de focus op output en impact, en op materiële issues.

Wat is de waarde van duurzaam ondernemen?
Leidende organisaties besteden in toenemende mate aandacht aan het inzichtelijk maken van mogelijke financiële, ecologische en sociale baten en kansen. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld hogere opbrengsten door ontwikkeling van innovatieve, duurzame goederen en/of diensten; of aan toenemende winstmarge door stijgende consumententevredenheid. De baten kunnen gehaald worden uit minder grondstoffeninput door de cradle-to-cradlebenadering, of ontwikkeling van technologieën waarmee belastingvoordeel gerealiseerd kan worden. Dat alles resulteert in minder sociale en ecologische externaliteiten.

Visie ontwikkelen door cruciale vragen te beantwoorden

 • Hoe ziet de organisatie er over 20 jaar uit?
 • Welke trends zijn relevant voor de organisatie?
 • Welke producten en/of diensten worden geleverd?
 • Met welke partners wordt er samengewerkt?
 • Welke maatschappelijke waarde levert de organisatie?


Strategie ontwikkelen
Vervolgens ontwikkelen wij een duurzaamheidstrategie in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Die strategie behelst materiële duurzaamheidthema’s en thema’s die economische, sociale en ecologische waardecreatie bewerkstelligen. De begeleiding tijdens de strategieontwikkeling bestaat onder andere uit:

 • identificatie van duurzaamheidrisico’s en kansen voor en binnen de organisatie;
 • benchmarking van de organisatie op duurzaamheidgerelateerde onderwerpen;
 • inzichtelijk maken van fiscale duurzaamheidkansen;
 • ontwikkeling van CO2, water- en klimaatfinancieringstrategieën.

Contact

Contact
  Bernd Hendriksen, partner 
   (020) 656 4568

Share this

Share this

Ons magazine