Nederland

Implementatie 

Veel organisaties hebben een solide duurzaamheidvisie en –strategie ontwikkeld. Implementatie hiervan in alle afdelingen van de organisatie blijkt vaak een weerbarstige aangelegenheid. Bij implementatie van een duurzaamheidstrategie is het belangrijk dat deze in de gehele organisatie onderschreven wordt, en dat op iedere afdeling actie ondernomen wordt op de meest materiële duurzaamheidonderwerpen. Op deze manier kan duurzaamheid structureel geïntegreerd worden in de bedrijfsvoering, en significante waarde creëren binnen en buiten de organisatie.

Hoe kan een organisatie voldoen aan de relevante actuele (inter)nationale regelgeving op het gebied van duurzaamheid?
Alle organisaties worden geconfronteerd met toenemende wet- en regelgeving, met gerelateerde risico’s in de waardeketen van uw organisatie: van inkoop tot productontwikkeling en –verkoop. Bovendien hebben uw stakeholders in toenemende mate inzicht in - en eisen ten aanzien van - de processen. Hierdoor is er een toenemend risico op reputatieschade. Het is daarom belangrijk inzicht te hebben in alle risico’s en in een vroeg stadium actie te ondernemen zodat de gehele organisatie kan anticiperen op risico’s.

Implementatie van duurzaam ondernemen
KPMG Sustainability helpt bij:

  • ontwikkeling van een governancestructuur om duurzaamheid te verankeren;
  • voldoen aan duurzaamheidgerelateerde wet- en regelgeving;
  • geven van trainingen en workshops ter bevordering van draagvlak;
  • ondersteuning bij verankering van duurzaamheid in de keten;
  • ondersteuning om de broeikasgasemissies te reduceren;
  • inzichtelijk maken en operationaliseren van de duurzaamheidkansen die het fiscale systeem biedt.


Stroomlijnen strategie
Met diepgaande kennis van de relevante megaforces en de meest recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving voor uw organisatie definiëren wij de best passende manier om de duurzaamheidstrategie in de gehele organisatie te stroomlijnen. Dat doen wij door middel van (historische en toekomstgerichte) analyses van het organisatiemodel. Compliance en marktgedreven, systematisch en analytisch, met de focus op concrete resultaten en waardetoevoeging.

Contact

Contact
    Bernd Hendriksen, partner 
     (020) 656 4568

Share this

Share this

Ons magazine