Nederland

Voldoen aan veranderde wet- en regelgeving 

Financial Risk Management, Internal Audit & Compliance

 

Nieuwe wet- en regelgeving stellen organisaties op scherp. Hoe beheersen zij financiële en operationele risico’s? Hoe rapporteren zij daarover? Het klinkt als een last. Maar wie de balans vindt tussen risico en rendement, genereert waarde. KPMG helpt het evenwicht vinden.

Risico’s beheersen
De financiële crisis legde in korte tijd enorme risico’s bloot in de bank- en verzekeringswereld. Riskmanagement staat daardoor hoog op de agenda. Zaak is om die aandacht vast te houden en de risk- en compliancefunctie goed in te bedden in de organisatie. KPMG heeft een brede expertise op dit terrein. Kwantitatieve specialisten die kunnen helpen bij het modelleren van producten in de financiële sector of actuarissen die verzekeraars ondersteunen bij het voorbereiden op Solvency II. Dat zijn de eisen van vandaag. Maar we helpen u ook tegemoet te komen aan de wet- en regelgeving van morgen.

 

Van audit naar strategisch advies
De ideale interne auditor is een strategisch adviseur. Hij gebruikt zijn expertise om waarde te creëren voor zijn organisatie. Door audits uit te voeren naar strategische projecten, door risicosystemen te integreren, door te helpen waarborgen dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving. KPMG helpt de auditfunctie te transformeren. We beoordelen de kwaliteit van de afdeling en versterken die door kennisoverdracht of detachering.

 

In control zijn en blijven
Risicobeheersing is niet voldoende. Organisaties moeten aantonen dat ze 'in control' zijn. Met een integrale benadering voor beleid, rollen, bevoegdheden, rapportage- en communicatieprocessen helpen we organisaties (kosten)efficiënte systemen invoeren voor interne en corporate governance. Het beoogde resultaat? Risicoreductie, betere waardering door aandeelhouders en compliance.

Contact

Gertjan Thomassen

 

Gertjan Thomassen, partner Financial Risk Management

 

 (020) 656 7962

 Gertjan Thomassen 

 

foto Bart van Loon

 

Bart van Loon, partner Internal Audit


 (020) 656 7796

 Bart van Loon 

 

 

foto Robert van Altena

 

Robert van Altena, partner Compliance

 

 (020) 656 7527

 Robert van Altena 

Meer informatie

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gertjan Thomassen, partner Financial Risk Management, Bart van Loon, partner Internal Audit en Robert van Altena, partner Compliance.

Kiezen voor duurzaam

KPMG helpt met verslaglegging van en sturing op duurzaamheid.

Van terugkijken naar vooruitkijken

Van terugkijken naar vooruitkijken
 

De nieuwe wereld vraagt om een andere manier van interne beheersing. Om flexibel en proactief in te spelen op veranderingen. Bekijk de video