Nederland

Future proofing 

Veel ondernemingen zetten hoog in op een transformatie om daarmee beter in te spelen op de straffe uitdagingen van de markt. Het resultaat is meestal pover. Hoogste tijd voor een andere aanpak. Leiders moeten een organisatie bouwen waarin het verzetten van de bakens ingesleten routine is. Waarin conventies continu worden uitgedaagd en het businessmodel wordt ‘gehackt’. Daarmee wordt een organisatie bestand tegen elke vorm van toekomstige onvoorspelbaarheid, een organisatie die zichzelf continu transformeert in plaats van om de zoveel jaar een veranderingstraject door moet.
Operations Strategy Group

De bedrijven die helder kunnen benoemen waarom ze de dingen doen die ze doen zijn in staat om klanten echt aan te spreken en verbinding te maken. Succes – ook financieel – volgt dan haast als vanzelf.


Target Operating Models
Met de ogen van een private equity-partij bekijken we waar de waardekansen liggen in de organisatie. Die kansen kunnen liggen bij kostenopportunities, margeverbeteringen en ontwerp en implementatie van nieuwe Target Operating Models. Met to the point diagnostics, scrumming project design en hands-on implementatiesupport worden de gewenste resultaten gerealiseerd.

Operational strategy
De gespecialiseerde teams van KPMG hebben de vereiste sectorervaring en voeren wereldwijd future proofing-opdrachten uit. Er wordt zowel grassroot als strategisch gewerkt om de nodige draagkracht en out-of–the-box denken te realiseren.

Snel en gedegen
KPMG is in staat snel, scherp en gedegen te handelen en alles financieel te onderbouwen. Dat wij internationaal georiënteerd zijn met ons kantorennetwerk, kan voor klanten in hun voordeel zijn.

Contact

Roger van den Heuvel, partner


 (020) 656 7044

 Roger van den Heuvel

 

Camal Handor, director

 

 (020) 656 8596

 Camal Handor

Share this

Share this