Nederland

Management Consulting 

Kosten verlagen, prestaties bevorderen

 

Ondernemingen die willen groeien en overheden die moeten bezuinigen staan voor dezelfde uitdaging: hoe opereren ze zo effectief mogelijk? KPMG helpt kosten verlagen en prestaties verhogen. Door een gecombineerde aanpak voor finance, IT, HR, operatie en inkoop toe te passen.

 Actuele vraagstukken, doordachte antwoorden

 

Data & Analytics

Duurzaam ondernemingssucces vraagt om voortdurend inspelen op actuele ontwikkelingen. De opkomst van de data driven economy is in dat kader niet te missen. Elke organisatie dient slim gebruik te maken van data - zowel binnen als buiten de organisatie - en op basis van deze data waarde te creëren. Dat vraagt om de juiste keuzes, om het aangaan van samenwerking met partners en om een hoge mate van flexibiliteit bij het inspelen op snel veranderende omgeving.

 

Financiële functie als strategische partner

De financiële functie van organisaties verkeert feitelijk continu in een staat van transitie, als gevolg van de voortdurende veranderingen in regelgeving en de groeiende informatiebehoeften van alle interne en externe belanghebbenden. Een CFO die zich goed bewust is van de toenemende eisen en wensen van al zijn interne en externe belanghebbenden is beter in staat om met zijn of haar financiële functie waarde toe te voegen aan de organisatie. Maar vaak is de financiële functie daartoe nog niet in staat en is een bredere transformatie nodig om de gewenste situatie te bereiken.

 

Bedrijfsvoering verbeteren en het doorvoeren van grootschalige transformaties

Kostenbesparingen, kwaliteitsverbeteringen en efficiencyverhogingen zijn voor veel ondernemingen aan de orde van de dag. Maar hoe zorg je voor een goede kostenstructuur met onder andere een effectieve inkooporganisatie? Hoe organiseer je processen, systemen en mensen zodat ze het beste bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen? Hoe realiseer je waardecreatie door overnames? En hoe zorg je voor executievermogen bij transformaties?

 

IT-investeringen laten renderen

Vernieuwingen binnen het gebruik van IT kunnen aanzienlijk veel tijd en geld kosten. Maar wat leveren ze op? Veel, als er een doordachte visie aan ten grondslag ligt. Met een duidelijke focus op de organisatiedoelstellingen en oog voor de laatste technologische mogelijkheden kunnen organisaties hun IT-investeringen laten renderen en daarmee hun bedrijfsprestaties verbeteren.

 

Zorg verbeteren
De uitdagingen waar de zorg voor staat, vragen om grote veranderingen. Om herinrichting van het zorglandschap, continue kwaliteitsverbetering, duurzame kostenbesparingen en strategische inzet van IT. KPMG Plexus ondersteunt zorgprofessionals, management- en bestuursleden bij deze complexe verandertrajecten. Daarbij maken we gebruik van onze jarenlange ervaring en brede kennis over nationale en internationale ontwikkelingen in de zorg.

Verstandig omgaan met sourcing  

In een complexe wereld waarin veranderingen zich in razendsnel tempo opvolgen is het voor organisaties van levensbelang om hun bedrijfsprocessen zo effectief mogelijk in te richten. Sourcing wordt dan ook door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestaties te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot de kern? Welke taken zijn mogelijk samen te voegen? En wat kan worden uitbesteed?

 

 

 Content Editor Web Part ‭[2]‬

Contact

Contact

Erik Schut, partner 

 

 (020) 656 8042

 Erik Schut

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

 

Erik Schut, partner bij KPMG, vertelt u graag meer over kansen voor uw organisatie.