Nederland

Verstandig omgaan met sourcing 

Shared Services en Outsourcing Advisory

 

In een complexe wereld waarin veranderingen zich in razendsnel tempo opvolgen is het voor organisaties van levensbelang om hun bedrijfsprocessen zo effectief mogelijk in te richten. Sourcing wordt dan ook door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestaties te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot de kern? Welke taken zijn mogelijk samen te voegen? En wat kan worden uitbesteed?

Shared Services en Outsourcing Advisory

Wat op korte termijn een slimme, rendabele oplossing lijkt, kan later wel eens een kostbare misrekening blijken, wanneer op basis van een onvolledige set aan uitgangspunten onjuiste keuzes worden gemaakt of wanneer de gekozen oplossing verkeerd wordt geïmplementeerd. Het is dus van belang verstandig om te gaan met sourcing. Een goed doordachte aanpak zorgt voor meer efficiency en een volledige focus op de kerncompetenties van uw organisatie. Dit komt de innovatiekracht weer ten goede, waardoor u optimaal kunt anticiperen op veranderingen in de markt. Onze dienstverlening helpt u bij het maken van concrete strategische keuzes en het effectief implementeren van de oplossingen.

 

Uitdaging
Kostenreductie en kostenbeheersing zijn vaak de belangrijkste triggers voor het starten van een sourcingtraject. De verwachtingen zijn hoog, en kostenreducties tot wel 30 procent zijn bewezen realiseerbaar. Echter zonder een gedegen businesscase en risicomanagement kan een organisatie de verwachte potentiële voordelen niet realiseren. Daarnaast zijn er valkuilen bij de implementatie van een sourcing oplossing. Wat te denken van:

 

 • onduidelijkheid over wie de interne klant is en hoe deze te managen;
 • geen duidelijk gedefinieerd portfolio van activiteiten en verantwoordelijkheden binnen de sourcingovereenkomst;
 • geen aansluiting tussen de sourcing doelstellingen en de performance-criteria van het senior management;
 • onvoldoende ‘fit’ met de service provider;
 • onduidelijke of niet gedefinieerde prestatie-indicatoren waardoor achteraf niet objectief kan worden vastgesteld of de beoogde doelen daadwerkelijk zijn gerealiseerd;
 • geen eenduidige sourcing strategie op de middellange en lange termijn.

 

Al met al leidend tot juist toenemende kosten en een verminderde servicebeleving.

Heldere uitgangspunten bij de start van een sourcingtraject en een effectieve sourcingaanpak voorkomen dat de organisatie in bovenstaande valkuilen belandt.

 

Wat kan KPMG betekenen
Ons pakket aan dienstverlening maakt KPMG een one-stop-shop voor de volledige sourcing life cycle, van strategie tot en met implementatie. Naast end-to-end oplossingen kunnen we ook op onderdelen waarde toevoegen.

 

Onze dienstverlening omvat onder andere:

 

 • het ontwikkelen van een (out)sourcingstrategie en implementatieplan;
 • de implementatie van het outsourcingplan;
 • het selecteren van de juiste leverancier;
 • het bepalen van de juiste governancestructuur (bestaande uit processen, organisatievereisten en juridische nuances);
 • transitie van decentrale activiteiten naar een gecentraliseerde shared service center (SSC) of business process outsourcing (BPO) omgeving;
 • het ontwikkelen van klant-leverancier specifieke delivery modellen, services en samenwerkingsovereenkomsten;
 • de inrichting van effectieve en geïntegreerde project-, risico- en verandermanagement processen over de gehele sourcing life cycle;
 • locatie-analyses voor near- of offshore service centers, zowel voor captive centers, joint ventures als business process outsourcing.

 

 

Contact

Contact

Nico Boot, partner

 

 (030) 658 3108

 Nico Boot

 Content Editor Web Part