Nederland

Bedrijfsvoering verbeteren en transformeren 

Operations & Strategy


KPMG helpt de bedrijfsvoering van cliënten verbeteren. Samen met hen richten we ons op efficiëntere bedrijfsprocessen, betere kostenstructuren en we identificeren onvoldoende presterende processen en bedrijfsonderdelen. Ons advies voeren we vervolgens graag uit: pragmatisch en multidisciplinair, met een duurzaam resultaat als doel.

Transformaties in goede banen leiden
Op gezette tijden doorlopen organisaties complexe, organisatiebrede transformaties. KPMG helpt bij de voorbereiding en uitvoering van zulke grote veranderingstrajecten, zowel op strategisch als operationeel vlak. We ontwerpen bijvoorbeeld een nieuw business model (aan de hand van het Target Operating Model) en stellen de business case op. Daarnaast analyseren we de personele en financiële consequenties van de veranderingen en maken die inzichtelijk.

Kostenbesparingen helpen realiseren
KPMG adviseert niet alleen over kostenbesparingen, we helpen ze samen met onze opdrachtgevers realiseren. Bijvoorbeeld door een plan van aanpak op te stellen om structureel de kosten binnen de organisatie te verlagen, inclusief incentives voor management en medewerkers. Of door instrumenten in te richten om de KPI’s op dit gebied te monitoren. En door bedrijfsprocessen te helpen vereenvoudigen. Maar denk ook aan CFO’s, die we ondersteunen met slim cashmanagement. Dankzij onze multidisciplinaire aanpak kunnen we een vliegende start maken met een diagnose dwars door de hele organisatie.

Programma- en projectmanagement voor een goede borging
Komt het aan op implementatie van verbeteringen in de bedrijfsvoering? KPMG heeft hiervoor stevige adviseurs achter de hand. Ze verzorgen of ondersteunen graag het programma- en projectmanagement bij implementatietrajecten. Ze combineren daarbij conceptueel en onafhankelijk denkvermogen met een daadkracht en pragmatische aanpak. Bovendien zijn ze Prince2-gecertificeerd.

Inkoop optimalisatie
In veel organisaties is de inkoopfunctie nog niet zo structureel ontwikkeld als bijvoorbeeld HR en de financiële functie. Toch krijgen ze steeds meer te maken met eisen rondom de controle op inkoopprocessen en maatschappelijk verantwoord, duurzaam inkopen. Daarnaast zijn er vaak significante inkoopbesparingen te behalen die direct een bijdrage aan het bedrijfsresultaat van een organisatie leveren. Extra reden voor KPMG om te helpen bij de verbetering van de inkoop. We geven niet alleen ondersteuning op het gebied van identificatie en realisatie van het kostenbesparingspotentieel. We helpen ook een professionele inkooporganisatie ontwerpen en implementeren.

Van overnames naar waardecreatie
Overnames zijn doorgaans gericht op waardecreatie. Maar hoe creëert u die extra waarde? KPMG helpt de voorziene kansen daadwerkelijk te benutten. Doelgericht en gestructureerd – bijvoorbeeld op basis van een 100-dagenplan. We kunnen processen en bedrijfsonderdelen samen met de cliënt zo integreren dat het écht meer oplevert.  

 

Contact

Contact

Roger van den Heuvel, partner Management Consulting


 (020) 656 7044

 Roger van den Heuvel