Nederland

Over KPMG Plexus

Over KPMG Plexus
KPMG Plexus werkt aan een excellente en efficiënte gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is en blijft. Met deze ambitie ondersteunen we onze klanten bij de uitdagingen waar zij voor staan.

Werken bij KPMG Plexus

Bij KPMG Plexus kun je meewerken aan oplossingen voor de constante verandering en de steeds complexer wordende vraagstukken in de zorg.

 


 

 Welkom bij KPMG Plexus

KPMG Plexus adviseert en ondersteunt klanten in de zorgsector bij de uitdagingen waar ze voor staan. Wij helpen hen succesvol om te gaan met de veranderingen die op de zorg afkomen. Daarbij staat onze ambitie om de zorg beter te maken en meetbare waardeverbetering te creëren voor de patiënt centraal.

 

Ons aanbod

Ons aanbod
KPMG Plexus begeleidt klanten in de zorgsector bij de uitdagingen waar zij voor staan zoals de herinrichting van het zorglandschap, continue kwaliteitsverbetering, duurzame kostenbesparingen en strategische inzet van IT.

Markten

Markten

KPMG Plexus adviseert en ondersteunt klanten in de volle breedte van de zorgsector en we weten daardoor wat er speelt bij alle partijen in het veld. Dat maakt dat we passende diensten bieden voor elke markt.

 

The Dutch Health System Reform: Creating Value

Sinds de introductie van het nieuwe zorgstelsel in 2006 is de efficiency toegenomen, de kwaliteit verbeterd, de wachttijd verkort, maar zijn de totale kosten fors gestegen doordat het aantal behandelingen bij de specialist is toegenomen.
David Ikkersheim, associate director bij KPMG Plexus, toont in zijn promotieonderzoek voor het eerst aan dat ziekenhuizen die bloot staan aan veel concurrentie beter presteren volgens patiënten; de patiëntervaringen in deze ziekenhuizen zijn beter. 
Lees hier meer over het promotieonderzoek van David Ikkersheim.

Blog-post 'Snijden in basispakket onnodig'
In dit artikel beschrijven we mogelijkheden en bijbehorende stappen die genomen moeten worden om te besparen in de ziekenhuiszorg.