Nederland

Big Data & analytics 

Duurzaam ondernemingssucces vraagt om het voortdurend inspelen op actuele ontwikkelingen. De opkomst van de datagedreven maatschappij is in dat kader niet te missen. Er is veel informatie beschikbaar in en buiten de organisatie, maar die leidt niet automatisch tot betere inzichten in marktontwikkeling, klantbehoeften, kosten, fraude, risico’s en/of omzetontwikkeling. Het nemen van beslissingen op basis van juiste en realtime data is belangrijk om succesvol te ondernemen.
IT Advisory

Big data
KPMG helpt organisaties te anticiperen op de nieuwe realiteit waarin (Big) data een belangrijke bron van waardecreatie is. Waarbij het belangrijk is om tot een model te komen waarin maatschappelijke waarde wordt gecreëerd en financiële winst wordt gegenereerd. Wij helpen organisaties inzicht te krijgen in de rijkdom aan data – binnen en buiten de organisatie, historische en toekomstgerichte data – en analyseren samen met hen welke interessante mogelijkheden dat oplevert. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het beter bedienen van klanten, door goed in te spelen op hun bewegingspatronen op locatie -> Location aware services
  • Het verbeteren van het klantcontact door in te spelen op toekomstig klantgedrag, door eerder inzicht te krijgen in gebeurtenissen die een grote impact hebben op personen of organisaties.
  • Het in een vroeg stadium detecteren en voorkomen van fraude en risico’s door het eenvoudig monitoren van gedrag van klanten en medewerkers en analyseren van trends. Plus het stimuleren van goed gedrag en integriteit.
  • Het reduceren van kosten met behoud van kwaliteit door het kunnen voorspellen van en inspelen op veranderingen binnen en buiten de organisatie.
  • Het vergroten van het gevoel van veiligheid door in te spelen op gedrag van grote groepen mensen, bijv. tijdens evenementen -> Location aware services


Wij beschouwen de Big Data van consumenten van onschatbare waarde, maar niet waardevoller dan de bescherming van de privacy van het individu.


Analytisch en geavanceerd
KPMG zorgt niet alleen voor de goede ideeën over hoe een organisatie kan profiteren van Big Data, maar helpt ook om deze om te zetten in resultaten. Dat doen we met een multidisciplinair team dat kennis heeft van data-analyse en -verwerking, technische architectuur, softwarekwaliteit en project, privacy, risk- en business proces management.

 

We beschikken over data-analisten die ervaring hebben opgedaan met het vergaren van informatie en kennis uit grote hoeveelheden data onder de meest complexe omstandigheden. Specialisten die eerder werkzaam waren bij CERN en aan de basis staan van geavanceerde verwerkingsmethoden en analytische modellen. Deze expertise geeft zekerheid over de betrouwbaarheid van data op basis waarvan essentiële beslissingen worden genomen.

Contact

Contact

Sander Klous, Head of Big Data & Analytics 
 

 (020) 656 7186

 Sander Klous

 

 

Share this

Share this

Relevante links

Bekijk de Big Data video