Nederland
Governance, risk en compliance

 

De geïntegreerde aanpak  
Steeds vaker vragen organisaties zich niet meer alleen af of zij de dingen goed doen, maar ook of zij de goede dingen doen (Doing the right thing versus doing the things right). Organisaties zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met een veelheid aan verplichtingen, wetten en regelgeving. Tegelijkertijd moeten ze snel en slagvaardig reageren op de dynamiek in de markt. Strategische koersen worden verlegd, maar als het interne beheersingsapparaat niet flexibel meebeweegt is een koerswijziging moeilijk.

Is het interne beheersingsmodel nog wel effectief en richt het zich op de risico’s die er echt toe doen? Ligt de verantwoordelijkheid op de juiste plek en welke besparingen zijn mogelijk? Allemaal relevante vragen om te bepalen of de juiste dingen gedaan worden. De volgende elementen hebben hierbij bijzondere aandacht:

Risicomanagement

Risico’s beïnvloeden het realiseren van doelstellingen. Niet alleen als een beperkende factor, maar vooral ook als een kans. Hoe meer risicomanagement onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsvoering, hoe succesvoller een organisatie is.

 

Internal control

Het aantal beheersmaatregelen neemt toe waardoor de daarmee samenhangende beheerskosten stijgen. Maar de beheersmaatregelen blijken vaak ook niet meer optimaal te functioneren.

Strategic audit

Bij bestuurders en toezichthouders neemt de behoefte aan zekerheid steeds meer toe. De internal audit-functie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Op zoek naar een state-of-the-art internal audit-functie met focus op Finance, Compliance, Operations, Governance & Strategie, die waarde toevoegt.