Nederland

Strategic audit 

De taken en verantwoordelijkheden van de interne auditafdelingen zullen de komende jaren veranderen om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan organisaties. De centrale vraag daarbij is hoe je een klassieke internal audit-functie transformeert naar een strategische auditfunctie.
Governance, risk en compliance

De toename van operational audits en focus op strategische thema’s en onderwerpen laten zien dat de behoefte aan zekerheid op complexere onderwerpen steeds groter wordt. Tegelijkertijd mogen er geen fouten worden gemaakt in de financiële processen en op het gebied van wet- en regelgeving. Afstemming met de externe accountant zal toenemen. Enerzijds om te inventariseren hoe de organisatie zelf optimaal ‘in control’ is en zelf haar zekerheden kan organiseren, anderzijds om te bepalen welke taken en rollen (interne en externe) zekerheidsverschaffers hierbij spelen.

Opzetten, inrichten en beoordelen van de internal audit-functie
Omdat iedere organisatie haar eigen specifieke kenmerken heeft, hangt de inrichting van de internal audit-functie in hoge mate af van de ambities, omvang en kwaliteiten van de organisatie en haar medewerkers. Met gebruik van internationale benchmarks, IIA-standaarden, kennis en ervaring helpt KPMG organisaties hier een pragmatische invulling aan te geven.

Co- of outsourcen van internal audit-werkzaamheden
In de huidige complexe en dynamische wereld is het voor organisaties bijna niet meer mogelijk om op alle inhoudelijke terreinen over voldoende kennis en ervaring te beschikken om zelf internal audit-werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast zijn er veel kosten gemoeid met het op peil houden van het juiste kennis- en opleidingsniveau.


Op verschillende terreinen, zoals strategic audit, soft controls, data-analyse, maar ook op het gebied van supply chain, HR, (bouw)projecten, SOx, commodities, fraude en corruptie, kan KPMG ondersteuning bieden.

Contact

 

Bart van Loon, partner 

 
 (020) 656 8160

 Bart van Loon

 

 

Wim van Hazendonk, senior manager

 

 (020) 656 8403

 Wim van Hazendonk

Share this

Share this
Insights into IFRS

Van terugkijken naar vooruitkijken

Van terugkijken naar vooruitkijken
De nieuwe wereld vraagt om een andere manier van interne beheersing. Om flexibel en proactief in te spelen op veranderingen. Bekijk de video.