Nederland

Internal control 

Interne beheersing zorgt ervoor dat een organisatie haar doelstellingen op de meeste effectieve en veilige manier kan bereiken. Dit betekent dat interne beheersing gericht moet zijn op de risico’s die het realiseren van deze doelstellingen kunnen blokkeren.
Governance, risk en compliance

De laatste jaren lag de focus vooral op financial control en compliance, waar als gevolg van de toenemende regeldruk en druk van toezichthouders een enorme stijging van het aantal regels en procedures te constateren is.

 

Desondanks lijkt het of incidenten blijven voorkomen en mogelijk zelfs toenemen. Belangrijk aspecten van interne beheersing, namelijk de cultuur en de juiste soft controls, zijn lange tijd onderbelicht gebleven. Het gaat enerzijds om effectieve regels en maatregelen, anderzijds om een cultuur die ondersteunend is aan de interne beheersing.

 

Interne beheersing wordt vaak als het terrein van internal control (IC)-specialisten en de CFO gezien, maar feitelijk moet interne beheersing het primaire proces ondersteunen. Door de aandacht van interne beheersing ook te richten op strategische en operationele processen en interne beheersing integraal te benaderen met financiële processen en complianceprocessen, kunnen dubbele maatregelen worden geëlimineerd en kan de ‘cost of control’ aanzienlijk verbeterd worden. 
 

Via continuous monitoring, het gebruikmaken van automatisering en een zogeheten ‘closing the loop’-proces kan de verantwoordelijkheid worden teruggebracht naar de eerste lijn en heeft de IC-afdeling de tijd en de ruimte om zich te richten op de zaken die er echt toe doen.

Contact

Bart van Loon, partner 

 
 (020) 656 7796
 Bart van Loon

 

Jeroen Bolt, senior manager

 

 (020) 656 8110

 Jeroen Bolt

Share this

Share this
Insights into IFRS

Van terugkijken naar vooruitkijken

Van terugkijken naar vooruitkijken
De nieuwe wereld vraagt om een andere manier van interne beheersing. Om flexibel en proactief in te spelen op veranderingen. Bekijk de video.