Nederland

Forensic accounting 

Fraude is geen zeldzaamheid. De economische omstandigheden en financiële druk hebben invloed op de gedragingen van managers en werknemers in het bedrijfsleven. Grote schandalen of fraude op kleine schaal – de klassieke vorm, creatief boekhouden of de cijfers positiever trachten weer te geven dan ze werkelijk zijn – komen steeds vaker voor en worden tegenwoordig ook sneller ontdekt. De impact van fraude op de betreffende organisatie is groot en heeft vaker wel dan niet reputatieschade tot gevolg. Forensic accounting onderzoek fraude of vermoedens daarvan.
Forensisch accountant
Elke onderneming heeft haar eigen uitdagingen ten aanzien van mogelijke fraude. Forensische accountancy assisteert bij het onderzoeken van beschuldigingen en vermoedens van fraude en wangedrag binnen de organisatie. Met ons fraude-onderzoek, uitgevoerd door een team van forensische accountants, streven wij naar een heldere reconstructie van alle relevante feiten. Het doel daarbij is om voor onze opdrachtgever transparantie en duidelijkheid te creëren in een vaak onoverzichtelijke en complexe situatie. De resultaten van ons onderzoek leiden tot nieuwe inzichten en basis voor besluitvorming. En ze kunnen dienen als bewijs in een strafrechtelijke of civielrechtelijke rechtszaak.

Forensisch onderzoek
Ons fraude-onderzoek heeft tot doel relevante feiten en omstandigheden aan het licht te brengen uit documenten waaronder facturen, contracten, beleidsstukken en notulen. Omdat veel informatie is opgeslagen in de hoofden van werknemers en het management, zijn interviews een belangrijk onderdeel van het forensisch onderzoek. Financiële gegevens, zoals opgeslagen in de financiële administratie, zijn onmisbaar in het forensisch onderzoek. Ook worden elektronische documentatie en e-mails geautomatiseerd doorzocht.

Forensic accounting door KPMG
Onze praktijk heeft professionals met diverse achtergronden en verschillende disciplines, waardoor we organisaties op zeer uiteenlopende gebieden kunnen bijstaan. Door onze internationale praktijk en dito netwerk zijn wij niet gebonden aan grenzen en kunnen organisaties over de hele wereld bijstaan. Maatwerk is onze standaard waarbij we de opdrachtgever inzicht geven in situaties waar feiten ontbreken of waarin feiten of betrokkenen elkaar lijken tegen te spreken.

Contact

 

Jack de Raad, partner

 

 (020) 656 7774

 Jack de Raad

 

 

 

Leen Groen, director

 

 (020) 656 7618

 Leen Groen

Share this

Share this