Nederland

Accounting Advisory Services 

Op momenten dat een organisatie te maken krijgt met bijzondere transacties, fusies, overnames, wijzigingen van verslaggevingstandaarden, (herfinanciering van) schulden of zelfs herstructurering en faillissement, ontstaan complexe boekhoudkundige uitdagingen.
Financieel Management

Aandeelhouders, toezichthouders, banken en andere stakeholders zijn, mede door het huidige financieel economische klimaat, in toenemende mate geïnteresseerd in de wijze waarop de financiële positie van bedrijven tot stand komt en op welke wijze hierover door de directie wordt gerapporteerd en gecommuniceerd. Dit vraagt in veel gevallen om aanpassingen van bedrijfsprocessen en de interne en externe financiële verslaggeving en vereist van bedrijven dat zij kunnen anticiperen en acteren op nieuwe eisen en vragen van stakeholders en regelgevende instanties.


KPMG Accounting Advisory Services is een groep van ervaren specialisten op het gebied van interne en externe financiële verslaggeving. Door onze focus op het leveren van toegevoegde waarde voor onze cliënten, hebben wij veel kennis en ervaring opgebouwd op een breed terrein van (internationale) complexe financiële vraagstukken. Door onze multidisciplinaire aanpak en diepgaande kennis en ervaring in verschillende sectoren, zijn wij uitstekend in staat te helpen bij:

  • impact assessments en de implementatie van nieuwe financiële verslaggevingstandaarden;
  • de voorbereiding van een beursgang (IPO);
  • complexe financiële verslaggeving in geval van fusies en overnames;
  • conversies naar een nieuwe verslaggevingstandaard (IFRS, US- en Dutch GAAP);
  • basis- en bedrijfsspecifieke trainingen/e-learning op het gebied van IFRS, US- en Dutch GAAP;
  • het verbeteren van financiële rapportageprocessen;
  • kwaliteit- en doorlooptijdverbetering van het financiële afsluitingsproces (Fast & Quality Close).

Contact

 

Ruben Rog, partner

 

 (020) 656 8830
 Ruben Rog

 


 

Tayo Adebo, senior manager


 (020) 656 4026
 Tayo Adebo

 

 

Lawrence de Waal, senior manager


 (020) 656 8665
 Lawrence de Waal

Share this

Share this

Financial Leadership

In uw positie als senior controller of beginnend CFO wordt er veel van u verwacht. Zeker als u de ambitie heeft om een vervolgstap in uw carrière te maken of zich verder wilt ontwikkelen als financieel bestuurder. De Dutch Finance Community biedt u een leadership course waarin u kunt sparren met peers, individueel gecoacht wordt en de aandacht voor ontwikkeling van vaardigheden en gedrag centraal staat.

 

Lees hier meer over de leadership course.