Nederland

Wat zijn de mogelijkheden voor herfinanciering? 

De markt voor travel, leisure en tourism staat onder druk. Gasten blijven weg, de kameropbrengsten vallen tegen. Ook reisorganisaties boeken minder vakanties dan enkele jaren geleden. Voor banken en andere financiers reden om strengere voorwaarden te stellen bij herfinanciering. KPMG Nederland ziet echter ook kansen.

Ontwikkelingen in de hotel- en toeristensector

 

Herfinanciering onder strengere voorwaarden
Hotelinvesteringen zijn voor een belangrijk deel gefundeerd op vreemd vermogen. Vóór de kredietcrisis leek dat geen probleem. Banken waren bereidwillige financiers, de toeristensector floreerde. Maar nu financiers zich veel zakelijker opstellen, kun je als hotel(keten) problemen krijgen met eerdere afspraken en te maken krijgen met herfinanciering. Nieuwe contracten worden geweigerd of getekend onder strengere voorwaarden. Niet zelden nemen banken het vastgoed over van individuele eigenaren en fondsen. Tenzij hotels hun kosten snel kunnen reduceren en een goed plan voor de toekomst hebben.

‘KPMG adviseert over structurele besparingen’
Jos Sweers – sectorleider Travel, Leisure & Tourism

 

Profiteren van schaalvoordelen
Hotelketens en reisorganisaties zijn gedwongen te letten op hun kosten. Schaalvergroting is een optie. Vandaar dat hospitality- en travelgroepen meer en meer gaan samenwerken. Wie geld in kas heeft, of financiers weet aan te trekken, ziet zelfs kans om partners over te nemen en zo geografisch uit te breiden.

 

Hotels zijn toe aan verdere professionalisering
De Nederlandse hotelbranche wordt gedomineerd door het midden- en kleinbedrijf. Nu investeerders zich zakelijker opstellen, zijn ook de ondernemingen toe aan een verdere professionalisering. Vaak is er een herstructurering van de organisatie inclusief de financiële functie nodig en een betere rapportage om beter te sturen op kosten en cash flows. Een gang naar de beurs of een aangepaste fiscale huishouding biedt extra kansen

 

Wat biedt KPMG?

 

Advies bij herfinanciering
Stelt de kredietverstrekker nieuwe voorwaarden aan een lening? KPMG analyseert de eisen en adviseert ondernemers hoe ze hieraan tegemoet kunnen komen. We verzorgen audits en helpen om de financiële huishouding te herstructureren. Maar we kunnen ook contacten leggen met nieuwe investeerders.

 

Begeleiding bij transacties
In tijden van laagconjunctuur zijn acquisities aantrekkelijk. Organisaties die toe zijn aan uitbreiding van hun diensten of geografisch werkgebied, kunnen profiteren van aantrekkelijke deals. KPMG kijkt graag mee. We kennen de markt goed en weten wat er te koop is. We helpen bij overnamestrategieën en verzorgen de due diligence om een fusie of overname tot een goed einde te brengen.

‘We helpen de (financiële) huishouding te herstructureren’
Jos Sweers – sectorleider Travel, Leisure & Tourism

 

Verlagen van de kosten

De neiging om lukraak in de kosten te snijden in economisch mindere tijden is groot. Maar hebben deze maatregelen het gewenste effect? Gaan ze niet ten koste van de slagkracht van de organisatie? KPMG en KPMG Meijburg & Co geven advies over structurele besparingen. Van quick wins, zoals een strakker debiteurenbeleid, tot aanpassingen voor de lange termijn, bijvoorbeeld op het gebied van financiële rapportages en belastingstructurering. Aan de hand van onze benchmarks weten we waar winst te halen is.  

 

 

 

 

Contact

Jos Sweers, partner


(020) 656 8081

 Jos Sweers

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Jos Sweers, sectorleider Travel, Leisure & Tourism, vertelt u graag meer over kansen voor uw organisatie.

Share this

Share this

Audit & Advisory Services

 


 

Risk Consulting

 

Transactions & Restructuring

 

KPMG Management Services

 

 

KPMG Nederland werkt voor een grote verscheidenheid aan cliënten. Van beursgenoteerde multinationals, familiebedrijven, MKB tot overheid en andere non-profit-organisaties.

WOZ-beschikking en onroerendezaakbelasting (ozb)

KPMG Meijburg & Co heeft veel kennis en ervaring opgebouwd in het beoordelen van de WOZ-waarde van vastgoed in de leisure sector.