Nederland

Op zoek naar nieuwe geneesmiddelen 

De patentperiode van merkmedicijnen expireert. Terwijl generieke producenten klaar staan om de productie van deze geneesmiddelen over te nemen, moeten fabrikanten van merkmedicijnen op zoek naar nieuwe lucratieve patenten. Vaak samen met biotech-bedrijven. KPMG Nederland adviseert bij dit complexe traject.

Ontwikkelingen in de farmaceutische industrie

 

Patenten lopen af, life sciences biedt kansen

Onder druk van overheden neemt de prijs van medicijnen af. Patentperiodes staan onder druk om generieke producenten de ruimte te geven geneesmiddelen tegen lage prijzen aan te bieden en daarmee de kosten van de zorg te verlagen. Dat is goed nieuws voor afnemers van deze medicijnen. Maar merkfabrikanten dreigen omzet te verliezen. Ze moeten op zoek gaan naar nieuwe patenten en andere inkomstenbronnen. Is life sciences de toekomst?

 

Machtsverhoudingen in de markt veranderen

De machtsverhoudingen in de zorg zijn veranderd. Door hun preferentiebeleid hebben zorgverzekeraars de regie in handen. Ze dwingen medicijnfabrikanten om kosten te reduceren. Ondertussen leggen overheden nieuwe regelgeving op, zoals REACH: de Europese stoffenregeling. Stuk voor stuk compliancevraagstukken die om een antwoord vragen.

 

Verkoop- en marketingstrategieën moeten op de schop

Farmaceuten zullen hun verkoopstrategie moeten veranderen om hun waar bij de patiënt te krijgen. Verzekeraars vergoeden namelijk steeds vaker alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig, of vragen van de patiënt een eigen bijdrage. Ook andere veranderingen in de markt vereisen een herpositionering. Denk aan de opkomst van de generieke producenten, kansrijke startups in life sciences en het managen van je reputatie tijdens pandemieën zoals de Mexicaanse griep.

 

Ontwikkelingen in de biotech

 

Van intellectueel eigendom (IP) tot beurslancering (IPO)

Het kan snel gaan in de life sciences. De praktijk laat zien dat een idee voor een nieuw medicijn in korte tijd kan uitgroeien tot een beursgenoteerde business. Als het intellectueel eigendom maar goed is beschermd, het businessplan klopt, de geldstromen vloeien en de strategische partners interesse tonen.

 

Wat biedt KPMG?

 

Kostenoptimalisatie

Farmaceuten die hun kaskrakers dreigen te verliezen, letten op de kosten. KPMG helpt de juiste focus bepalen. Bij kostenoptimalisatie richten we ons op structurele verbeteringen binnen financiële en operationele processen. Maar ook op het opzetten en herinrichten van efficiënte shared service centers en verbeterde supply chain performances. Ook het verbeteren van belastingdruk nemen we mee in ons advies. 


Nieuwe risico’s managen

Bij een beperkte speelruimte komt het aan op zorgvuldigheid. KPMG helpt farmaciebedrijven bij hun streven om te voldoen aan regelgeving, zoals REACH. Maar we verankeren ook graag een goed riskmanagement-systeem in de organisatie om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Daarmee krijgt het groeiende marktaandeel van generieke producenten, het gezag van zorgverzekeraars, mogelijke reputatieschade en andere issues aandacht.

 

Samenwerking tussen life sciences en pharma

Om nieuwe gepatenteerde medicijnen te introduceren, biedt de biotech ongekende kansen. KPMG helpt mee ze te benutten. We adviseren farmaceuten over kansrijke innovaties. En life sciences-bedrijven begeleiden we van startup en ontwikkeling tot beursnotering of overname. Denk aan het aantrekken van kapitaal, het schrijven van een goed businessplan. Maar ook aan het opzetten en professionaliseren van de bedrijfsstructuur.

Contact

Contact

Mark Lof, partner


 (030) 658 2160

 Mark Lof

Share this

Share this

Audit & Advisory Services

 


 

Risk Consulting

 

Transactions & Restructuring

 

KPMG Management Services

 

 

KPMG Nederland werkt voor een grote verscheidenheid aan cliënten. Van beursgenoteerde multinationals, familiebedrijven, MKB tot overheid en andere non-profit-organisaties.