Nederland

Welke consequenties heeft regulering in de markt?  

Pensioen- en hedgefondsen, maar ook private equity-partijen vallen binnenkort onder volledig toezicht. Als vermogensbeheerder moet ook u voldoen aan de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Wat betekent deze richtlijn voor u en welke strategische antwoorden zijn hierop mogelijk? KPMG legt het u graag uit.

 

Jeroen van Nek, sectorleider Investment Management, over de belangrijkste uitdagingen voor asset managers.

Ontwikkelingen bij vermogensbeheerders en pensioenfondsen


Flink investeren in regelgeving
Om herhaling van de financiële crisis te voorkomen voert de politiek de regeldruk op in de financiële sector. Hedgefondsen, private equity-partijen en vermogensbeheerders die in veel gevallen niet eerder onder regelgeving vielen, komen voor het eerst onder een Europese richtlijn te vallen: de AIFMD. Wat dit voor u betekent? U zult zich in ieder geval moeten verdiepen in de nieuwe richtlijn om de praktische consequenties ervan te doorgronden. Welke keuzes maakt u en hoe kunt u vervolgens aan de regels voldoen?

 

‘Nieuwe regelgeving dwingt tot strategische keuzes’
Jeroen van Nek - sectorleider Investment Management & Pensions

Nieuwe regelgeving leidt tot nieuwe strategieën
De AIFMDis niet alleen een kwestie van verantwoording. De nieuwe richtlijn raakt de kern van uw beheeractiviteiten. Neem alleen al de beperking op het leverage risico. Leidt dat voor u misschien tot het besluit om bepaalde fondsen af te bouwen? Of zelfs tot een vertrek naar Azië, waar de regelgeving soepeler is? Of zijn er andere strategieën mogelijk om ondanks regulering aantrekkelijke rendementen te blijven behalen?

 

International Funds en Fund Management Survey

KPMG International brengt, in samenwerking met de aangesloten landenpraktijken, jaarlijks de International Funds en Fund Management Survey uit. Deze uitgebreide referentie tool biedt investeringsfondsen inzicht in vraagstukken op het gebied van accounting, regelgeving en tax per land. Klik hier voor de tool.

 

Pensioenfondsen moeten verder professionaliseren
Pensioenfondsen krijgen te maken met strenger toezicht vanwege de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) en vanwege financiële eisen door het Financieel Toetsingskader. Ze moeten hun organisatie verder professionaliseren op het gebied van pensioenbeheer, vermogensbeheer en risicomanagement. Door richtlijnen voor extra verantwoording neemt bovendien de rapportagedruk enorm toe. Hoe kunt u als pensioenfonds hieraan tegemoet komen?

Hoe houden we regelingen in de toekomst beheersbaar?
De betaalbaarheid van de pensioenen staat meer en meer onder druk. Dat roept vragen op. Hoe blijven regelingen in de toekomst financieel beheersbaar? En hoe blijven uitbestede regelingen aantoonbaar in control? Misschien kan het opzetten van een premiepensioeninstelling gedeeltelijk uitkomst bieden. Maar past dat in uw strategie?

Wat biedt KPMG?

 • We helpen bij de impactanalyse en implementatie van nieuwe regelgeving zoals AIFMD, UCITS 4 en 5, MIFID II, Europese regelgeving inzake beloningsbeleid en specifieke Amerikaanse regelgeving zoals de custody rules (Dodd Frank) en FATCA.
 • We controleren jaarrekeningen en andere verantwoordingen.
 • We adviseren over de interne bedrijfsvoering en houden daarbij rekening met de geldende regelgeving zoals de door AFM geadopteerde DUFAS principles.
 • We helpen fraude bestrijden door onderzoek en voorkomen door programma’s voor integer gedrag.
 • We helpen mee om strategie en inrichting bepalen van beleggingsfondsen.
 • We helpen de bedrijfsvoering verbeteren en transformaties in gang te zetten.
 • We helpen structurele kostenbesparingen doorvoeren.
 • We adviseren over (her)financieringen met eigen of vreemd vermogen.
 • We begeleiden bij aan- en verkoop van financiële belangen en entiteiten.
 • We helpen bij de verantwoording over duurzaamheid en adviseren over prestatieverbetering.
 • We adviseren en begeleiden pensioenfondsen en ondernemingen met een oudedagsvoorziening omtrent strategische heroriëntaties.
 • Met het Pensioen Dashboard kunnen wij pensioenfondsen inzicht geven in hun positie op het gebied van belangrijke stuurvariabelen.
 • Wij kunnen een Pensioen Administratie Check uitvoeren als initiële stap voor een DNB-onderzoek.
 • De actuariële praktijk van KPMG verzorgt actuariële certificering van pensioenfondsen.
 • Naast pensioenfondsen adviseren wij ook ondernemingen op het gebied van pensioen.


Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Neem contact op met ons gespecialiseerde Investment Management-teamonder leiding van sectorleider Jeroen van Nek. Dit team bestaat onder meer uit Marco Frikkee (Audit), Roel Menken (Risk Consulting), Erik Rood (Transactions & Restructuring) en Valentijn van Noorle Jansen (KPMG Meijburg & Co).

Contact

Contact

Jeroen van Nek, partner

 (020) 656 7360
 Jeroen van Nek

Share this

Share this

Euromoney Award

KPMG is uitgeroepen tot beste belastingadviseur wereldwijd tijdens de Euromoney Real Estate Awards 2013.

KPMG Investment Management praktijk Best Audit Services for Hedge Funds

De KPMG Investment Management praktijk heeft voor het vierde jaar op rij een award voor Best Audit Services for Hedge Funds in Europa gewonnen.

The KPMG iRadar

The KPMG iRadar
Valuation Assurance for Alternative Investments

AIFMD Insider News

Klik hier voor een beter begrip van AIFMD gerelateerde vraagstukken.