Nederland

Solvency II: verplichting én kans 

Een nieuw raamwerk voor verzekeringstoezicht, toegerust op de risico's die bij verzekeraars spelen. Dat is - in het kort - Solvency II. Bent u een verzekeraar, dan heeft de introductie van dit raamwerk voor u grote gevolgen. In uw hele organisatie: van kapitaalmodellen tot bedrijfsvoering, van de inrichting van uw risico- tot uw solvabiliteitsmanagement.

Onze visie

Europese verzekeraars staan voor de uitdaging om de Solvency II-richtlijn te implementeren die vanaf januari 2014 van kracht zal zijn. Met nieuwe aandachtsgebieden die het hart van de strategische en operationele bedrijfsvoering raken. Op dit moment zijn de verzekeraars druk bezig met het inbedden van de vereisten in hun operaties. Op basis van de ervaringen tot nu toe is de visie van KPMG ontstaan zoals hierboven weergegeven in het “KPMG Solvency II” raamwerk. KPMG kijkt niet alleen met een compliance bril naar SII, maar juist het liefst met een business impact/operationele bril naar de nieuwe vereisten: welke processen worden door welke pijler geraakt? Een “holistische” aanvliegroute op weg naar de ingangsdatum waarbij de traditionele zuilen binnen het verzekeringsbedrijf zoals actuarieel, finance en risicomanagement nauw samenwerken met ieder een eigen rol.

Solvency II

 

Het succesvol implementeren van dit nieuwe kader biedt vele voordelen. Natuurlijk, voldoen aan dit nieuwe kader is en blijft een verplichting. Maar het succesvol implementeren van Solvency II biedt organisaties ook volop kansen. De komst van Solvency II betekent een ingrijpende wijziging van de kapitaalmodellen. Solvency II raakt de kern van het verzekeringsbedrijf. Dat maakt de implementatie van Solvency II hét moment om de organisatie door te lichten en toe te werken naar een goede mix van performance, risico en kapitaalbeslag.


Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten of een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact op met een lid van ons kernteam Solvency II.