Nederland

Accounting change voor verzekeraars 

De komende jaren zullen zich significante wijzigingen met betrekking tot de verwerking van verzekeringscontracten (IFRS 4) voordoen, die verzekeraars, in de volle breedte, zullen raken. Deze wijzigingen zijn reeds vorm gegeven in 2010.

Destijds heeft de International Accounting Standards Board (IASB) een Exposure Draft uitgegeven met voorstellen voor nieuwe regels voor verslaggeving van verzekeringscontracten. De U.S. Financial Accounting Standards Board (FASB) heeft besloten de IASB te volgen om gewenste convergentie te realiseren. De commentaarperiode voor beide voorstellen is inmiddels gesloten.

Op 20 juni 2013 heeft de IASB een re-exposure draft uitgegeven. Op de website van KPMG’s Global IFRS Institute kunt u een samenvatting hiervan lezen. Binnenkort zal een uitgebreidere beschouwing beschikbaar komen.


De verwerking van de verzekeringscontracten is niet het enige dat verzekeraars gaat raken. IFRS 9 zal, als het gaat om de activazijde van de balans, eveneens impact hebben. Deze standaard, die IAS 39 zal vervangen, heeft gevolgen voor de classificatie, waardering, impairment en hedge accounting.


Ook zullen Solvency II, de veranderingen ter zake leases en revenues, in zijn algemeenheid, alsmede consolidatie een significante invloed hebben op onder andere de presentatie, asset allocatie, winstbepaling en volatiliteit van resultaten. In de publicatie Evolving Insurance Regulation van maart 2013 geven we onze visie op ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en in het bijzonder op Solvency II en IFRS.

In onderstaande tijdslijn staan de verwachte ontwikkelingen op het gebied van IFRS 4 Insurance Contracts en IFRS 9 Financial Instruments weergegeven:

 Meer informatie?
Wilt u naar aanleiding van het bovenstaande meer weten of met ons van gedachten wisselen? Dan kunt u contact opnemen met:


Frank van den Wildenberg
partner KPMG Accountants N.V. 
(020) 656 4039


Marcel van der Veen
Senior manager KPMG Advisory N.V. 
(053) 483 2599


Hielke de Boer
Manager KPMG Accountants N.V. 
(020) 656 2456