Nederland

Hoe bedrijfsmatig opereren zorginstellingen?  

Marktwerking: ziekenhuisdirecteuren kunnen er wakker van liggen. Hoe leveren hun instellingen verantwoorde zorg tegen concurrerende prijzen? Kostenbeheersing, efficiëntie en andere typische ondernemingsvraagstukken zijn nadrukkelijk aan de orde. KPMG Nederland kent ze, zoekt naar oplossingen en helpt ze te realiseren.

Ontwikkelingen in de zorgsector

Marktwerking neemt toe
De tijd dat een ziekenhuis een zo compleet mogelijk zorgpakket aanbiedt, lijkt voorbij. Afhankelijk van concurrerend aanbod en de wensen van regionale overheden heb je als zorginstelling baat bij specialisatie: je onderscheiden op sterke punten en de samenwerking zoeken met andere instellingen als het gaat om minder ontwikkelde zorgdiensten. Klinkt logisch, maar hoe bepaal je waar je zwakke en sterke punten liggen?

Prestatiebekostiging
Sinds de invoering van DBC’s wennen ziekenhuizen langzaam aan de overgang naar marktconforme bekostiging van zorg. Nu het B-segment steeds groter wordt, ben je als ziekenhuis gedwongen om kosten inzichtelijk te maken en te minimaliseren, zonder inbreuk te doen aan de prestaties. Dit vraagt om een nieuwe bedrijfsmatige organisatie-inrichting, met de nadruk op betrouwbare sturingsinformatie om verbeteringen in de bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Financieren van nieuwbouw
De tijd dat zorginstellingen redelijk gemakkelijk nieuwbouw konden financieren is voorbij. Banken willen eerst een meerjarig perspectief zien voor exploitatie, vermogen en kasstroomontwikkeling. En financiering wordt nog complexer, als huisvestingkosten gekoppeld gaan worden aan de daadwerkelijke bezetting van het gebouw.

IT als kritische succesfactor
Zorginstellingen die zich positief onderscheiden, investeren in innovatie, veiligheid en kwaliteit. En daarmee in IT. Informatietechnologie is namelijk dé voorwaarde om verbeteringen in de zorg mogelijk te maken. Bovendien leidt een doordacht IT-beleid tot extra inzicht in de huidige prestaties.

 

KPMG Gezondheidszorg
Alle bij KPMG Nederland aanwezige kennis en kunde op het gebied van de gezondheidszorg is gebundeld in KPMG Gezondheidszorg. Hieronder vallen bijvoorbeeld onze werkzaamheden op het gebied van Audit, Risk Consulting en Corporate Finance. Ook Management Consulting en Belastingadvies wordt door KPMG Gezondheidszorg aan geboden maar dat gebeurt onder de naam van respectievelijk KPMG Plexus en KPMG Meijburg & Co.

KPMG Gezondheidszorg is onderdeel van KPMG International met meer dan 4.000 professionals die zijn gespecialiseerd in dienstverlening aan de zorgsector. Hierdoor ontstaat direct toegang tot onze wereldwijde kennis van actuele innovatieve ontwikkelingen en ‘best practices’ in de zorg.

Wat biedt KPMG?

Toekomstscenario’s formuleren
De toenemende marktwerking vergt een meerjarenvisie van zorginstellingen. Waarin specialiseer je je? Welke zorg stoot je af? KPMG formuleert toekomstscenario’s. Aan de hand van stresstesten geven we zorginstellingen inzicht in de eigen financiële en operationele huishouding.

Minimaliseren van de kosten
Door invoering van DBC’s moet je als zorginstelling in staat zijn nauwkeurig te berekenen wat behandelingen kosten. KPMG helpt een rapportagesysteem op te zetten. En daar blijft het niet bij. Op basis van de rapportages adviseren we graag over structurele besparingen. Van ‘huis-op-ordetrajecten’ tot beheersing van de kasstromen. We helpen de financiële functie in te richten en een planning- en forecastmodel op te zetten.

Advies bij financiering
Stelt de kredietverstrekker extra voorwaarden aan een lening? KPMG analyseert de eisen en adviseert zorginstellingen hoe ze hieraan tegemoet kunnen komen. We helpen een businessplan om de ontwikkeling van vastgoed steekhoudend te beargumenteren. Daarnaast verzorgen we audits voorzien van adviezen om de financiële huishouding te herstructureren.

IT-strategie opstellen
Kosten besparen en prestaties verbeteren? Wie slim investeert in de nieuwste IT-oplossingen maakt het mogelijk. Maar welke kosten zijn eraan verbonden en wat zijn de veiligheidsrisico’s? KPMG kent de mogelijkheden en randvoorwaarden van IT in de zorg. Startend met een nulmeting helpen we de IT-strategie te formuleren.Meer lezen

Klik op onderstaande links om meer te lezen over:

 

Thema's in de gezondheidszorg:

 

Onze producten en diensten:

 

 

Contact

 

Mariska van de Luur, KPMG Gezondheidszorg en Head of Audit Healthcare

 

 (020) 656 7750

 Mariska van de Luur

 


Anna van Poucke

 

Anna van Poucke, KPMG Gezondheidszorg en managing partner KPMG Plexus

 (020) 656 8595 

 Anna van Poucke

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

 
Mariska van de Luur en Anna van Poucke vertellen u graag meer over kansen voor uw organisatie. 

 

Voor algemene informatie en offerte-aanvragen kunt u contact opnemen met Carla Bos(020) 656 8345.

Share this

Share this

KPMG Plexus

Aanvullende informatie over de dienstverlening, casussen en de mensen van KPMG Plexus is te vinden op de KPMG Plexus website.

Audit & Advisory Services

 


 

Risk Consulting

 

Transactions & Restructuring

 

KPMG Nederland werkt voor een grote verscheidenheid aan cliënten. Van beursgenoteerde multinationals en familiebedrijven tot overheid en andere non-profit-organisaties.