Nederland

Zorg voor Integriteit 

Door toenemende complexiteit van de sector en de druk van stakeholders staan zorginstellingen onder grote druk. De wereld van de zorginstelling is constant in beweging. Integriteit, interne beheersing, fraudepreventie en transparantie zijn actuele thema’s. Hoe zorg je ervoor dat je in deze tijd als organisatie ‘in control’ bent? Harde maatregelen zijn hierbij niet voldoende. Net zo belangrijk is dat medewerkers in staat zijn op verantwoorde wijze te oordelen en te handelen.

De werking van regels en maatregelen binnen een organisatie hangt mede af van het draagvlak onder het management en de medewerkers. Een juiste mix van harde en zachte maatregelen is nodig, wil men tot een optimale organisatie van vertrouwen, regels en cultuur komen, waarbij risico’s effectief worden beheerst. Gedrag en perceptie van management en medewerkers zijn hierbij bepalend.

KPMG Forensic & Integrity ondersteunt organisaties bij het bepalen en bereiken van de optimale mix van zachte en harde beheersmaatregelen. Met behulp van de Integriteitthermometer©, een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd instrument, brengt KPMG het integriteitklimaat van een organisatie in kaart. Dit vormt het beginpunt voor het ontwikkelen van een levende integriteitcultuur. KPMG helpt organisaties integriteit levendig te houden door het ontwikkelen en faciliteren van bewustwordingsactiviteiten zoals de Integriteitworkshop waarin deelnemers worden uitgedaagd te discussiëren over dilemma’s die men in de praktijk tegenkomt.


Voor het gestructureerd monitoren van de effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen heeft KPMG het Integriteit Informatie Monitoring Systeem© ontwikkeld. Dit systeem helpt de organisatie op periodieke basis de werking van de aanwezige Hard Controls en Soft Controls te toetsen. Tegelijkertijd houdt het systeem een registratie van incidenten en integriteitbreuken bij.

Relevante links 

Contact

Chantal Verkooy

 

 (020) 656 7547

 

 

Marjolein Thole-Van 't Pad Bosch

 

 (020) 656 7758

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Voor meer informatie kunt u terecht bij Chantal Verkooy of Marjolein Thole - Van 't Pad Bosch.