Nederland

Strategische positionering van zorginstellingen 

De markt voor gezondheidszorg wordt gedereguleerd. Voor aanbieders in de zorg betekent dit een overgang van input- naar outputfinanciering. Zorginstellingen zijn voor hun financiering in toenemende mate afhankelijk van datgene wat zij uit de markt kunnen halen, met bijbehorende financiële risico’s. Daarom is het steeds vaker van belang dat zorginstellingen zich de vraag stellen wat hun strategische positie binnen de markt is.

De strategische positionering van een zorginstelling wordt bepaald door interne en externe factoren. Bij interne factoren gaat het om het productportfolio, de aanwezige kennis en de activa. Bij externe factoren gaat het om ontwikkelingen in de markt zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde.


Belangrijke interne ontwikkelingen zijn ontwikkeling en invoering van DBC’s, sturing op kostprijzen, eigendom van de zorginstelling en besturingsstructuur. Belangrijke externe ontwikkelingen zijn de demografische ontwikkeling, toename van de welvaart, technologische ontwikkeling, nieuwe toetreders en horizontale en verticale consolidatie.

Wat kan KPMG voor u betekenen?
KPMG kan u ondersteunen in het analyseren van uw eigen organisatie en de positie van uw organisatie in de voor u relevante omgeving. Concreet gaat het om:

 

  • Marktanalyse: demografische ontwikkeling, ontwikkeling van de vraag, ontwikkeling van het zorgaanbod;
  • Concurrentieanalyse: analyse van uw directe concurrenten, de sterktes en zwaktes die zij bezitten;
  • Analyse van uw eigen organisatie: analyse van uw productportfolio, uw marktaandeel en de sterktes en zwaktes daarbinnen.


 

 

Contact

Huibert Koevoets

 

 (070) 338 2286

 Huibert Koevoets

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huibert Koevoets.