Nederland

Risicomanagement in de zorg 

Met het verschijnen van het rapport Health Care Governance in 1999 is de discussie gestart over de wijze waarop zorgorganisaties het bestuur, het toezicht en de verantwoording hebben ingericht. Deze discussie heeft met de introductie van marktwerking in de zorg een nieuwe impuls gekregen. Dit heeft ertoe geleid dat de brancheverenigingen hebben besloten tot de ontwikkeling van een overkoepelende Zorgbrede Governance code. In deze code staan richtlijnen met betrekking tot de verantwoordelijkheid van het hoogste management voor de realisatie van de strategie en de samenhangende risico's.
afbeelding Risicomanagement in de zorg

Voor de beheersing van de risico’s dient een zorginstelling te beschikken over een intern risico- en controlesysteem. Maar is dit risico en controlesysteem adequaat ingericht? Werkt het in de praktijk en kun je als Raad van Bestuur de verantwoordelijkheid voor zo’n systeem nemen? KPMG kan u bij deze vragen helpen. Onze kennis op het gebied van governance en interne beheersing is gebundeld in het specialisme Risicomanagement.

 

Wat kan KPMG voor u betekenen?
Het specialisme risicomanagement is een bundeling van expertise voor het inventariseren, analyseren en interpreteren van strategische, operationele, regeltechnische en financiële risico's. U krijgt gerichte adviezen om effectief met deze risico's om te gaan vanuit een aantal kerndisciplines.

 

In onze werkwijze werken wij nauw samen met u als opdrachtgever. Daarbij is betrokkenheid van zowel het (hoogste) lijnmanagement als de controllerorganisatie van groot belang. Dit in de overtuiging dat zonder betrokkenheid van de lijn, risicomanagement verwordt tot een papieren exercitie.

 

Strategisch Risicomanagement
Wij helpen u om die risico's die het bereiken van de organisatiedoelstellingen in de weg staan, inzichtelijk te maken. Het doel is om de strategie van de organisatie te kunnen realiseren.

 

Operationeel Risicomanagement
Wij helpen u om de ongewenste proces- en/of projectrisico's inzichtelijk te maken. Het doel is om de beheersing en prestatie van de bedrijfsvoering te optimaliseren.

 

Internal Audit
Wij helpen u bij het realiseren van effectieve beheerssystemen tegen lagere kosten. Het gaat hierbij vooral om werkzaamheden op het gebied van internal of operational audit.

 

 

 

Contact

Sander den Hartog

 

 (020) 656 2423

 Sander den Hartog

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander den Hartog.


Meer informatie over risicomanagement in de publieke sector kunt u hier vinden.